Alternative flash content

Requirements

Danh ngôn Giáo dục

Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời..

F. Engels

Liên kết web

Bộ môn Công nghệ nông thôn

Thông tin bộ môn

Bộ môn Công nghệ nông thôn

Giới thiệu

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Điện thoại: 0293 3511411

Bộ môn sẽ trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị liên quan, thực hiện đào tạo và quản lý các lớp chuyên ngành và học phần liên quan học tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

 Đào Tạo

Giảng dạy đại học

-    Có nhiệm vụ liên kết với các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện và Bộ môn) tổ chức và quản lý đào tạo đại học cho các ngành, chuyên ngành (CN) liên quan đến công nghệ phục vụ cho nông thôn (như Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật công trình xây dựng, Khoa học môi trường, Thủy nông, v.v...), theo quy định và sự điều phối của Trường (Phòng Đào tạo).

-    Tùy vào nhu cầu của xã hội và năng lực của Trường, các CN liên quan khác hoặc ngành mới sẽ được tuyển sinh hàng năm cho Khoa mới tại Hòa An với mục đích ưu tiên đào tạo cho khu vực nông thôn.

-    Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, mở CN đào tạo mới, giáo trình, bài giảng, cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 Đào tạo ngắn hạn

-    Nhằm mục đích nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân ở ĐBSCL, BM kết hợp với TT Nghiên cứu và Dịch vụ PTNT của Khoa sẽ mở các khóa tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn.

Nghiên cứu khoa học

-    Nghiên cứu khoa học chú trọng đến hợp tác với các BM, Khoa, Viện trong và ngoài trường, hợp tác với địa phương và hợp tác quốc tế để nghiên cứu. Nghiên cứu sẽ tập trung vào các vấn đề của BM đảm trách và nhu cầu thực tế đặt ra.

-    Tranh thủ nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế, nhà nước, bộ và trường để trang bị thiết bị, kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học.

Hợp tác quốc tế

-    Bộ môn sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, tranh thủ các mối quan hệ nhằm tăng cường hiệu quả công tác đào tạo và NCKH. Hoạt động này cũng sẽ nâng cao năng lực cán bộ và tạo ra nguồn kinh phí thường xuyên hổ trợ cho các hoạt động của Bộ môn.

Chuyên mục phụ

@2012 Bộ môn Công nghệ Nông thôn - Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: 554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Liên hệ: Nguyễn Duy Sang, Email: ndsang@ctu.edu.vn