Alternative flash content

Requirements

Cơ cấu tổ chức bộ môn

Ban chủ nhiệm bộ môn nhiệm kỳ 2012 - 2017:

 Cô Sử Kim Anh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thầy Lê Trần Thanh Liêm

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN – KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

MSCB

SĐT

  1.  

Ths.Nguyễn Hoàng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2378

0987.967.601

  1.  

Ths.Sử Kim Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1806

0916.377.006

  1.  

Ths.Nguyễn Tí Hon

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2524

0989.641.121

  1.  

Ths.Lê Trần Thanh Liêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2509

0902.537.483

  1.  

Ths.Huỳnh Trọng Phước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2507

0979.416.113

  1.  

Ths.Nguyễn Duy Sang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2413

0934.052.377

  1.  

Ths.Cao Hoàng Tiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2508

0934.094.998

  1.  

Ths.Nguyễn Thị Bạch Kim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2462

0906.944.334

@2012 Bộ môn Công nghệ Nông thôn - Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: 554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Liên hệ: Nguyễn Duy Sang, Email: ndsang@ctu.edu.vn