Hình ảnh

Đào tạo

Đào tạo đại học

1.1. Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành Nông học, Mã ngành: D620109, chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 120.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Nông học.

- Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Kỹ thuật nông nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo kỹ sư có kiến thức tổng quát về khoa học nông nghiệp gồm các lĩnh vực khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản và hệ thống canh tác.

- Có kiến thức chuyên ngành rộng, có kỹ năng thực hành, quản lý và lập dự án, có khả năng tự nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

- Các cơ quan quản lý các cấp, ngành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Các viện nghiên cứu: Viện Lúa, Viện Cây ăn quả, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nông dược, phân bón, thức ăn, giống nông nghiệp … của các thành phần kinh tế

1.2. Chương trình đào tạo:  Tải về