Hình ảnh

SX và chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ

Nghiên cứu

* Khảo nghiệm và sản xuất lúa giống

- So sánh năng xuất của nhiều giống lúa trên đất phèn (Dự án CLUES) (2011-2013)

- Sản xuất giống lúa cấp xác nhận, nguyên chủng và siêu nguyên chủng tại Hòa An (2011-2012)

* Giống và kỹ thuật trong chăn nuôi

- Sản xuất trên 100 heo con giống và 6 tấn heo thịt. Tùy thuộc vào nhu cầu và đơn đặt hàng của địa phương, số lượng sinh viên và học viên thực hành mà số lượng heo giống và heo thịt sẽ tăng giảm theo từng năm.

- Xây dựng 01 vườn tiêu bản về một số giống cỏ họ đậu và họ hòa thảo tại trại.

* Con giống và kỹ thuật trong nuôi thủy sản

- Ương cá sặc rằn từ bột lên giống,

- Sản xuất và nuôi cá lóc.

- Xây dựng mô hình luân canh 2 vụ lúa - 01 vụ cá trong mùa lũ (1,0 ha)

- Chuyển giao khoa học công nghệ

- Sản suất lúa giống và lúa thịt chất lượng cao (Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long)

- Tập huấn xây dựng nông thôn mới tại TP Cần Thơ, Sóc Trăng,....

- Tư vấn xây dựng nông thôn mới tại các xã An Hữu, An Cư, Thiện Trí, Thiện Trung và Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.