Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

NHÂN SỰ


Trưởng Bộ môn: Nguyễn Văn Nay

Phó Trưởng Bộ môn: Võ Hồng Tú

Thư ký Bộ môn: Nguyễn Thùy Trang

Tổ trưởng Công đoàn: Đặng Vũ Kim Chi

Nhân sự Bộ môn Kinh tế - Xã hội Nông thôn

 

TT

Họ và tên

Nữ

Học hàm, học vị

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

Thư điện tử

1

Nguyễn Duy Cần

PGS. TS.

Hệ thống canh tác; phát triển nông thôn; khuyến nông; phát triển nông nghiệp bền vững; phân tích, đánh giá tổn thương sinh kế; phát triển cộng đồng và nông thôn mới

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

Đặng Vũ Kim Chi

x

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

Lê Văn Dễ

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

Võ Hồng Dũng

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

Đỗ Văn Hoàng

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

Nguyễn Đỗ Như Loan

x

CN

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

Nguyễn Văn Nay

ThS

Xã hội học, phát triển cộng đồng, khuyến nông

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

Trần Quốc Nhân

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

Đỗ Ngọc Diễm Phương

x

CN

Luật thương mại, luật lao động

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10

Nguyễn Thùy Trang

x

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

Võ Hồng Tú

ThS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it