Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ĐÀO TẠO


1. Ngành, chuyên ngành đào tạo đại học:

Bộ môn đảm nhận đào tạo ngành Phát triển Nông thôn (Mã ngành: D620116) bao gồm 2 chuyên ngành: Phát triển Nông thôn và Khuyến nông. Ngoài ra, Bộ môn còn quản lý các ngành đào tạo tại Hòa An bao gồm Quản trị kinh doanh, Luật hành chính và Ngôn ngữ Anh.

1.1. Phát triển nông thôn (do Viện Nghiên cứu và Phát triển đồng bằng sống Cửu Long quản lý)

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 120.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Phát triển nông thôn.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo kỹ sư chuyên ngành PTNT, có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội...) có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL.

- Có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách, phán đoán, tư duy được tình hình PTNT để thực hiện các hoạt động kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, đảm bảo duy trì và phát triển bền vững đời sống văn hóa nông thôn của vùng ĐBSCL.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố); tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, nghiên cứu thị trường, điều hành sản xuất trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này.

1.2. Khuyến nông (do Khoa Phát triển nông thôn quản lý, đào tạo ở Hòa An)

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 120.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Phát triển nông thôn.

- Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Khuyến nông.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Khuyến nông - PTNT, có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội, khuyến nông...) có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL.

- Có khả năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nông thôn, thực hiện các hoạt động kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần phát triển bền vững nông thôn vùng ĐBSCL.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố); Chi cục Phát triển Nông thôn, các cơ quan khuyến nông, khuyến ngư, nghiên cứu thị trường, điều hành sản xuất trong cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này.

 

Chương trình đào tạo