CÁC LOẠI BIỂU MẪU, MẪU ĐƠN DÀNH  CHO SINH VIÊN

 

            Loại biểu mẫu, mẫu đơn                                                                         Ký hiệu

Mẫu đơn liên quan đến vay vốn và miễn giảm học phí

 1. Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí theo TTLT 20. 

 2. Mẫu đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20. 

 3.  Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.

 4. Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV

Mẫu đơn xác nhận

 1. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự                         HA 1.2
 2. Mẫu đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn                                                       HA 1.3
 3. Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình                                                   HA 1.4
 4. Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo                                                                                HA 1.5

Mẫu đơn, biểu mẫu liên quan đến ngành học, học phần (môn học)                                

 1. Mẫu kế hoạch học tập toàn khóa                                                                         HA 2.1
 2. Mẫu phiếu đăng ký môn học                                                                                 HA 2.2
 3. Mẫu đăng ký mở thêm học phần                                                                          HA 2.3
 4. Mẫu đơn xin miễn học phần và công nhận điểm M(có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)
 5. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học phần                                                               HA 2.5
 6. Mẫu đơn xin rút học phần                                                                                       HA 2.6
 7. Mẫu đơn xin xóa học phần                                                                                     HA 2.7
 8. Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL                                            HA 2.8
 9. Mẫu đơn xin chấm phúc khảo                                                                               HA 2.9
 10. Mẫu đơn xin học cùng lúc 2 chương trình                                                           HA 2.10
 11. Mẫu đơn xin thôi học hương trình thứ 2                                                               HA 2.11
 12. Mẫu đơn xin vắng thi kết thúc học phần (công nhận điểm I)                            HA 2.12

Mẫu đơn, biểu mẫu về thôi học, tạm thôi học, học lại, chuyển trường

 1. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do hoàn cảnh khó khăn và lý do khác                 HA 3.1
 2. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do điều trị bệnh                                                        HA 3.2
 3. Mẫu đơn xin dự thi tuyển sinh                                                                                  HA 3.3
 4. Mẫu đơn xin thôi học: đạt kỳ thi tuyển sinh                                                             HA 3.4
 5. Mẫu đơn xin thôi học vì lý do khác                                                                            HA 3.5
 6. Mẫu đơn xin học lại: lý do hòan cảnh khó khăn và lý do khác                             HA 3.6
 7. Mẫu đơn xin học lại: lý do bệnh                                                                                HA 3.7
 8. Mẫu đơn xin học lại: lý do bị đình chỉ học tập có thời hạn                                   HA 3.8
 9. Mẫu đơn xin chuyển trường                                                                                       HA 3.9

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về tốt nghiệp, giấy chứng nhận                                                        

 1. Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp                                                                     HA 4.1
 2. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp                                                                                          HA 4.2
 3. Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp                                                                              HA 4.3
 4. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh Văn 
 5. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp Văn 
 6. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể)                                                          HA 4.5
 7. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho cá nhân)                                                        HA 4.6
 8. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp                                                                  HA 4.7

Mẫu đơn, biểu mẫu về học bổng, học phí                                      

 1. Mẫu đơn xin rút tiền học phí                                                                                         HA 5.1
 2. Mẫu đơn xin rút tiền thi TOEIC                                                                                     HA 5.2
 3. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất                                                                       HA 5.3
 4. Mẫu đơn xin cấp học bổng                                                                                            HA 5.4
 5. Mẫu giấy nhờ chi: đóng học phí và BHYT                                                                   HA 5.5
 6. Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng                                                                            HA 5.6
 7. Đơn xin trợ cấp xã hội

Mẫu đơn, biểu mẫu khác

 1. Mẫu đơn xin vào ký túc xá                                                                                               HA 6.1
 2. Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên (lần 2, 3)                                                                      HA 6.2
 3. Mẫu giấy đề nghị mượn phòng                                                                                     HA 6.3
 4. Giấy giới thiệu                                                                                                                  HA 6.4