CÁC LOẠI BIỂU MẪU, MẪU ĐƠN DÀNH  CHO SINH VIÊN

 

            Loại biểu mẫu, mẫu đơn                                                                         Ký hiệu

Mẫu đơn liên quan đến vay vốn và miễn giảm học phí

 1. Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí theo TTLT 20. 

 2. Mẫu đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20. 

 3.  Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.

 4. Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV

Mẫu đơn xác nhận

 1. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 
 2. Mẫu đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn  
 3. Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình  
 4. Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo  

Mẫu đơn, biểu mẫu liên quan đến ngành học, học phần (môn học)                                

 1. Mẫu phiếu đăng ký môn học    
 2. Mẫu đăng ký mở thêm học phần   
 3. Mẫu đơn xin miễn học phần và công nhận điểm M(có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)
 4. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học phần  
 5. Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL 
 6. Mẫu đơn xin chấm phúc khảo  
 7. Mẫu đơn xin học cùng lúc 2 chương trình
 8. Mẫu đơn xin thôi học hương trình thứ 2  
 9. Mẫu đơn xin vắng thi kết thúc học phần (công nhận điểm I) 

Mẫu đơn, biểu mẫu về thôi học, tạm thôi học, học lại, chuyển trường

 1. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do hoàn cảnh khó khăn và lý do khác
 2. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do điều trị bệnh
 3. Mẫu đơn xin dự thi tuyển sinh 
 4. Mẫu đơn xin thôi học: đạt kỳ thi tuyển sinh  
 5. Mẫu đơn xin thôi học vì lý do khác 
 6. Mẫu đơn xin học lại: lý do hòan cảnh khó khăn và lý do khác 
 7. Mẫu đơn xin học lại: lý do bệnh     
 8. Mẫu đơn xin học lại: lý do bị đình chỉ học tập có thời hạn  
 9. Mẫu đơn xin chuyển trường    

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về tốt nghiệp, giấy chứng nhận                                                        

 1. Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp        
 2. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh Văn 
 3. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp Văn 
 4. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể)    
 5. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho cá nhân) 
 6. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp  

Mẫu đơn, biểu mẫu về học bổng, học phí                                      

 1. Mẫu đơn xin rút tiền học phí     
 2. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất   
 3. Mẫu đơn xin cấp học bổng   
 4. Mẫu giấy nhờ chi: đóng học phí và BHYT 
 5. Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng      
 6. Đơn xin trợ cấp xã hội

Mẫu đơn, biểu mẫu khác

 1. Mẫu đơn xin vào ký túc xá       
 2. Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên (lần 2, 3) 
 3. Mẫu giấy đề nghị mượn phòng  
 4. Giấy giới thiệu