STT

Ngành học

Mã ngành đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu (dự kiến)

Ghi chú

1

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

80

- Thí sinh  đăng ký dự thi các ngành này, khi trúng tuyển sẽ  được tổ chức học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.

- Khi  điền phiếu đăng ký dự thi vào những ngành  đào tạo tại khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên ô mã ngành dự thi “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Hòa An.

 

 

 

2

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

80

3

Luật hành chính


D380101

A, C, D1, D3

80


4

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

60


5

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

80

6

Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp)


D620109

B

80

7

Phát triển nông thôn (chuyên ngành khuyến nông)


D620116

A, A1, B

80

8

Nuôi trồng thủy sản

D620301

B

60