Thông tin chung

Attack Detected
Blocked because of IPS attack


An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.


Bộ phận trực thuộc

Attack Detected
Blocked because of IPS attack


An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.


Đào tạo

Attack Detected
Blocked because of IPS attack


An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.


 

Kết thúc buổi làm việc, kết quả đạt được là quyết tâm thành lập 13 Chi hội sinh viên Tỉnh tại Khu Hòa An trực thuộc 13 Liên chi hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong khoảng thời gian sớm nhất.

Vào đầu tuần sau (Thứ Hai – ngày 04/ 3/ 2013), Đoàn Khoa triển khai hoạt động đăng ký tham gia Hội cho toàn thể sinh viên của Khoa. Hoạt động này sẽ do Đoàn Khoa triển khai dưới kênh hoạt động của các Chi Đoàn.

Sau khi tập hợp đầy đủ các thông tin cần thiết, Ban chấp hành Lâm thời của các Chi hội tại Khu Hòa An sẽ được thành lập và đi vào hoạt động.

Chùm hình ảnh có liên quan:

(Từ trái qua phải: Đ/c: Phan Lê Thế Định – Phó Bí thư Đoàn Khoa, Đ/c: Phạm Ngọc Nhàn – Bí thư Đoàn Khoa, Đ/c: Nguyễn Thanh Duy – Chủ tịch HSV Trường, Đ/c: Trần Thị Thủy Tiên – Phó Chủ tịch HSV Trường)

(Quyết tâm thành lập Hội sinh viên tại Khu Hòa An của Sinh viên Khoa Phát triển Nông thôn)

 

 
Attack Detected
Blocked because of IPS attack


An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.