HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, September 19

/ 20 pages
Khoa Phát Triển Nông Thôn - Đại học Cần Thơ
Hoạt Động Khoa PTNT
Quy trình Công tác sinh viên
Sinh Viên K42
Biểu Mẫu
Giới Thiệu
Ban Chủ Nhiệm Khoa
Sơ Đồ Tổ Chức
Liên Hệ
Văn Phòng Khoa
TT NCTN & ĐDSH Hòa An
Danh Mục Ngành
Đại hội Đoàn Khoa lần III
Ủng hộ Miền Trung
Một đời người -Một rừng cây
Site Map Page 1 - Generated by www.xml-sitemaps.com
Working on Your Site
Author Login
Log out
Log out
    
10-thongtinchung/ 3 pages
LLKH Nguyễn Duy Cần
LLKH Nguyễn Ngọc Đệ
LLKH Cao Quốc Nam
    
13-thongbao/ 14 pages
Thông báo sinh hoạt đầu Khóa sinh viên K42
Danh Sách Sinh Viên Đăng Ký Dự Lễ Tốt Nghiệp 24/09/2016
Thay đổi thời gian và địa điểm của chuyên đề “Sức mạnh của Thiết kế đồ họa cho quảng cáo"
Thông báo tổ chức lễ Tốt Nghiệp năm 2016
Kế hoạch bảo vệ LVTN ngành PTNT HK I 2016-2017
Hướng dẫn luận văn và thực hiện luận văn học kỳ 1 năm học 2016-2017
Mời viết bài tham dự Hội thảo lần I về "Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh giao thông"
Xóa các lớp học phần không đủ sĩ số  HKI 2016-2017
Thông báo giải thưởng Sinh viên NCKH - Eureka lần thứ XVIII năm 2016
Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2016
Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học cao đẳng năm 2016
Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 2 năm 2016
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
    
16-dao-tao-chung-chi/ 1 pages
Thông báo đăng ký học anh văn HK I 2016-2017
    
18-sinh-vien-can-biet/ 3 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Sinh Viên K41
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
    
19-via-c-la-m/ 2 pages
Các kênh tìm kiếm việc làm
Tuyển dụng Cty CP May Nhà Bè- Hậu Giang
    
21-hoatdong/ 2 pages
Nhận Cờ Thi Đua
Diễn Tập Chữa Cháy
    
bieumau/
         
18-sinh-vien-can-biet/ 3 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
Sinh Viên K41
    
bomon/
         
cnnt/ 12 pages
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
Bộ môn Công nghệ nông thôn
              
index.php/ 9 pages
Giới thiệu BM
Cơ cấu tổ chức
Thông báo BM
Thông báo ĐHCT
Thông báo PTNT
Lịch làm việc BM
Lịch mượn PM
Nhu cầu SV
Bộ môn Công nghệ nông thôn
                   
11-sample-category-1/
                        
sample-category-2/ 6 pages
CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Nhiệm kỳ 2012-2014
Thông báo học bổng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức)
Thông báo Seminar nghiên cứu khoa học sinh viên
THÔNG TIN VỀ THÀNH LẬP HỘI SINH VIÊN TẠI KHU HÒA AN
Giới thiệu giải thưởng Holcim Prize 2013
Thông báo Seminar: "Sustainable cooking"
                   
component/
                        
mailto/ 1 pages
Bộ môn công nghệ nông thôn
                        
users/ 3 pages
Bộ môn công nghệ nông thôn
Bộ môn công nghệ nông thôn
Bộ môn công nghệ nông thôn
         
ktnn/ 10 pages
Bộ Môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Khoa Phát triển Nông thôn
Bộ Môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Khoa Phát triển Nông thôn
Liên hệ
Giới thiệu
Nhân sự
Đào tạo
NCKH
SX và chuyển giao công nghệ
Ấn phẩm
Website liên kết
         
ktxh/ 8 pages
http://crd.ctu.edu.vn/bomon/ktxh/
http://crd.ctu.edu.vn/bomon/ktxh/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
Giới thiệu
Nhân sự
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Ấn phẩm
http://crd.ctu.edu.vn/bomon/ktxh/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ad1d5494750b1935de58a2b4ea35ca26b777a0d0
    
crd_english/ 46 pages
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
Departments
Academic Progams
International Collaboration
Publications
Contact Us
Introduction
Organizational Structure
Board of Management
Department of Rural Technology
Department of Rural Socio-Economics
Department of Agricultural Technology
Hoa An Biodiversity – Application – Research Center
Wrabel awarded duPont Fellowship
Wrabel awarded duPont Fellowship
Undergraduate academic programs
Training Workshop
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=78a8ca52428d7ae00db032f18d8926d5063ebe79
International student
Research
Partners
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=677917441a27363ff7aa47268dc5591e40dec5dd
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=e8930630202a9514b888ab6e527fe15a3f37435d
Map
Campus Map
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=647dcdead662d59fac776d14410343dee2a9b0ad
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6cd87524a915dd903d32bb6d50b708192868ced8
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3d80694181f115d38c9a2223462f1a9ae2134f4d
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=034d624344d376f7340d6c308c30973330cbc67c
Staff rural technology
Education rural technology
Research rural technology
Collaboration rural technology
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c83b7efa4870df043657ee66acbb2008914b7312
Staff socio-economics
Education socio-economics
Research socio-economics
Collaboration socio-economics
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=5e395dde8ce9d5d1fa09339bdc3095d18ef675aa
staff agri tech
Education agri tech
Research agri tech
Collaboration agri tech
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=83bf1db6d6ec7796e9189816077c11d108a235fe
http://crd.ctu.edu.vn/crd_english/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=f6b7d83989859e03e088d5bb6129bcffbeff39b5
    
danhmucnganh/
         
18-sinh-vien-can-biet/ 3 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
Sinh Viên K41
    
ddsh-hoa-an/
         
10-thongtinchung/ 3 pages
LLKH Cao Quốc Nam
LLKH Nguyễn Ngọc Đệ
LLKH Nguyễn Duy Cần
    
decuong/ 1 pages
Index of /decuong
    
hoatdong/
         
category/ 2 pages
Hoạt Động Khoa PTNT
Hoạt Động Khoa PTNT
    
levanbinh/
         
11-congdoan/ 1 pages
Ngày Hội Trẻ Thơ
    
nghiencuu/ 3 pages
Ấn Phẩm
Nguồn Tài Liệu
Báo Cáo SEMINAR
         
anpham/
              
10-thongtinchung/ 3 pages
LLKH Cao Quốc Nam
LLKH Nguyễn Ngọc Đệ
LLKH Nguyễn Duy Cần
         
seminar/ 8 pages
Báo cáo seminar 08/09/2016
Báo cáo seminar 26/08/2016
Báo cáo Seminar 11/08/2016
Báo cáo Seminar 10/06/2016
Báo cáo seminar 26/05/2016
Báo cáo seminar 13/05/2016
Báo cáo seminar 28/04/2016
Báo cáo seminar 18/03/2016
         
tailieu/
              
10-thongtinchung/ 3 pages
LLKH Cao Quốc Nam
LLKH Nguyễn Ngọc Đệ
LLKH Nguyễn Duy Cần
    
qlcongvan/ 6 pages
Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
http://crd.ctu.edu.vn/qlcongvan/index.php?language=vi&nv=banners&op=click&id=3
User Error
User Error
User Error
User Error
         
vi/ 1 pages
Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
              
about/ 1 pages
Giới thiệu về NukeViet 3.0 - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Gioi-thieu-ve-NukeViet-3-0/ 1 pages
Giới thiệu về NukeViet 3.0 - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Gioi-thieu-ve-cong-ty-chuyen-quan-NukeViet/ 1 pages
Giới thiệu về công ty chuyên quản NukeViet - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
              
contact/ 1 pages
Liên hệ - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
              
news/ 1 pages
Tin Tức - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Ban-tin-noi-bo/ 1 pages
Bản tin nội bộ - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Doi-tac/ 1 pages
Đối tác - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Thu-moi-hop-tac-6/ 1 pages
Thư mời hợp tác liên kết quảng cáo và cung cấp hosting thử nghiệm - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
San-pham/ 1 pages
Sản phẩm - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Gioi-thieu-ve-ma-nguon-mo-NukeViet-5/ 1 pages
Giới thiệu về mã nguồn mở NukeViet - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
NukeViet-Cong-cu-ma-nguon-mo-cho-cong-dong-thiet-ke-website-Viet-Nam-9/ 1 pages
NukeViet - Công cụ mã nguồn mở cho cộng đồng thiết kế website Việt Nam - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Tin-cong-nghe/ 1 pages
Tin công nghệ - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Webnhanhvn-website-dich-vu-chuyen-nghiep-cho-NukeViet-chinh-thuc-ra-mat-8/ 1 pages
Webnhanh.vn - website dịch vụ chuyên nghiệp cho NukeViet chính thức ra mắt - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Tin-tuc/ 1 pages
Tin tức - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Cong-bo-du-an-NukeViet-3-0-sau-1-thang-ra-mat-VINADES-JSC-2/ 1 pages
Công bố dự án NukeViet 3.0 sau 1 tháng ra mắt VINADES.,JSC - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Ma-nguon-mo-NukeViet-gianh-giai-ba-Nhan-tai-dat-Viet-2011-10/ 1 pages
Mã nguồn mở NukeViet giành giải ba Nhân tài đất Việt 2011 - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Ra-mat-cong-ty-ma-nguon-mo-dau-tien-tai-Viet-Nam-1/ 1 pages
Ra mắt công ty mã nguồn mở đầu tiên tại Việt Nam - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Thu-moi-hop-tac-6/ 1 pages
Thư mời hợp tác liên kết quảng cáo và cung cấp hosting thử nghiệm - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
Tuyen-dung/ 1 pages
Tuyển dụng - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                        
Tuyen-dung-lap-trinh-vien-chuyen-vien-do-hoa-phat-trien-NukeViet-7/ 1 pages
Tuyển dụng lập trình viên, chuyên viên đồ họa phát triển NukeViet - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
rss/
                        
Doi-tac/ 1 pages
http://crd.ctu.edu.vn/qlcongvan/vi/news/rss/Doi-tac/
                        
San-pham/ 1 pages
http://crd.ctu.edu.vn/qlcongvan/vi/news/rss/San-pham/
                        
Tin-tuc/ 1 pages
http://crd.ctu.edu.vn/qlcongvan/vi/news/rss/Tin-tuc/
                        
Tuyen-dung/ 1 pages
http://crd.ctu.edu.vn/qlcongvan/vi/news/rss/Tuyen-dung/
                   
thong-cao-bao-chi/ 1 pages
Thông cáo báo chí - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
              
rss/ 1 pages
Rss - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
              
statistics/ 1 pages
Thống kê - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
              
users/ 1 pages
Thành viên - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
                   
lostpass/ 1 pages
Khôi phục mật khẩu thành viên - Quản Lý Công Văn - Khoa Phát Triển Nông Thôn
    
quytrinh-ctsv/
         
18-sinh-vien-can-biet/ 2 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
    
sinhvienk41/
         
18-sinh-vien-can-biet/ 1 pages
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
    
sinhvienk42/
         
18-sinh-vien-can-biet/ 3 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
Sinh Viên K41
    
sodotochuc/
         
10-thongtinchung/ 1 pages
LLKH Nguyễn Duy Cần
    
tailieu/ 1 pages
Index of /tailieu
    
tuya-n-sinh/ 4 pages
Thông Tin Tuyển Sinh
Danh Mục Ngành
Đề Cương Môn Học
Hai ngành mới được đào tạo tại khu Hòa An
         
danhmucnganh/
              
18-sinh-vien-can-biet/ 3 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
Sinh Viên K41
         
decuong/ 3 pages
Danh sách tạm cán bộ phụ trách cố vấn học tập Khóa 42
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
Sinh Viên K41
         
hai-nganh-moi/
              
10-thongtinchung/ 3 pages
LLKH Cao Quốc Nam
LLKH Nguyễn Ngọc Đệ
LLKH Nguyễn Duy Cần
         
tuyensinh/
              
18-sinh-vien-can-biet/ 2 pages
Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên và trả lời phản ánh của sinh viên năm 2016
Sinh Viên K41
    
unghomientrung/
         
11-congdoan/ 1 pages
Ngày Hội Trẻ Thơ
    
vanphongkhoa/ 2 pages
LLKH Nguyễn Ngọc Đệ
LLKH Nguyễn Duy Cần