Mã ngành Tên Ngành Đơn vị quản lý và đào tạo Điểm TT 2018 Chỉ tiêu 2019 Tổ hợp xét tuyển Vị trí việc làm

7620109H

Nông học
Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn: Kỹ thuật nông nghiệp - Khoa Phát triển Nông thôn

14,00 100

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

- Chuyên viên tại các cơ quan nhà nước: Sở Nông nghiệp, các trung tâm Khuyến Nông, các Trạm Bảo vệ thực vật, các Trạm trại chăn nuôi và thủy sản.

- Nghiên cứu viên, cán bộ giảng dạy

- Chuyên viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh

- Chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp

7620114H

Kinh doanh Nông Nghiệp

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn: Kinh tế - Xã hội nông thôn - Khoa Phát triển Nông thôn

14,00 100

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Hóa (C02)

- Nhân viên kinh doanh, nhà quản lý ở tất cả các loại hình công ty/doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm; có thể làm công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước;
- Có thể làm nhà nghiên cứu ở cơ quan nghiên cứu khoa học và có thể làm giảng viên
- Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và hội nhập vào nền kinh tế quốc tế ở nước ta.

7620115H

Kinh tế Nông nghiệp

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Kinh tế nông nghiệp & KTTNMT - Khoa Kinh tế

14,50 80

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Hóa (C02)

- Nhân viên/ Cán bộ quản lý kinh tế/Chuyên viên nghiên cứu:
- Nghiên cứu viên và giảng viên:
- Nhân viên/ Quản lý trong các tổ chức kinh tế;
- Chuyên viên tư vấn trong các dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.
- Tự tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

7220201H

Ngôn ngữ Anh

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Anh văn – Khoa Ngoại ngữ

19,00 80

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

- Làm hướng dẫn viên du lịch, Dịch thuật tiếng Anh, thư tín văn phòng, tiếp tân khách sạn.
- Làm các công tác đối ngoại, văn thư cho các cơ quan ngoại vụ.
- Làm các công tác hướng dẫn trong viện bảo tàng, thư viện, trung tâm tư vấn du học, xuất nhập cảnh.
- Làm biên tập viên, phát thanh viên, cộng tác viên cho các cơ quan thông tấn báo chí, các đài phát thanh và truyền hình.
- Tham gia giảng dạy tiếng Anh

7310630H

Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn: Lịch sử-Địa lí-Du lịch - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

19,00 80

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

- Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch, các trung tâm dịch vụ lữ hành.
- Làm việc trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển du lịch, điều hành, kinh doanh lữ hành, tiếp thị du lịch.
- Làm việc trong những lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy về du lịch.

7340101H

Quản trị Kinh Doanh

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế

17,50 80

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Hóa (C02)

- Nhân viên/Trưởng, Phó phòng chức năng trong các công ty/doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;
- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân;
- Nghiên cứu viên, giảng viên ngành quản trị kinh doanh

7380101H

Luật

Chuyên ngành Luật Hành chính

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Luật hành chính, Khoa Luật

18,75 80

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03)

- Có thể đáp ứng và thích nghi nhanh với yêu cầu của vị trí chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước ;
- Thư ký và Thẩm phán tại Tòa án; Kiểm sát viên tại Viện kiểm sát;
- Công an, luật sư, công chứng viên hoặc chuyên viên tại các ngân hàng và doanh nghiệp.

7480201H

Công nghệ thông tin

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Công nghệ Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Công Nghệ Thông Tin - Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

15,00 80

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin.
- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Giảng viên giảng dạy ở các trường

7580201H

Kỹ thuật xây dựng

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Công nghệ Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng - Khoa Công nghệ

14,00 80

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

-Làm việc tại các Sở, Phòng, Ban quản lý về xây dựng cơ bản.
- Các công ty tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng.
- Quản lý xây dựng cơ bản ở các cơ quan, xí nghiệp sản xuất.
- Các trung tâm, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực xây dựng.
- Làm thầu xây dựng tư nhân.

7620301H

Nuôi trồng thủy sản

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp, Khoa Phát triển Nông thôn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - Khoa Thủy sản

14,00 60

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

- Các cơ quan quản lý ngành thủy sản;
- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản; các dự án thủy sản trong nước và quốc tế;
- Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản;
- Tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thủy sản.

D620102H

Khuyến Nông

(tuyển sinh / chi tiết)

Bộ môn Kinh tế xã hội Nông thôn, Khoa Phát triển Nông thôn

0 0

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Chuyên viên kỹ thuật, cán bộ quản lý tại các tổ chức thuộc lĩnh vực khuyến nông.
- Nhân viên và quản lý hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, phát triển thị trường;
- Nghiên cứu viên và giảng viên

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn