LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: CAO QUỐC NAM

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1973

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị  công tác: Khoa Phát triển Nông thôn

Địa chỉ liên lạc: 554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Điện thoại: 0906 491 284

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

  1. QUÁ TRÌNHĐÀO TẠO
  2. Đại học

-          Hệ đào tạo: Chính quy

-          Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

-          Ngành học chuyên môn: Nuôi trồng Thủy sản

-          Tên luận văn: Đặc tính môi trường nước của mô hình lúa-cá, thành phần loài và nguồn lợi cá tự nhiên ở nông trường Cờ Đỏ, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

-          Năm tốt nghiệp: 1996                                          

  1. Thạc sĩ

-          Hệ đào tạo: Chính quy

-          Nơi đào tạo: Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ

-          Chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng Thủy sản (Science in Aquaculture)

-          Tên luận văn: The potential of duckweed for water treatment and as feed ingredient in recirculation systems

-          Năm tốt nghiệp: 2002

  1. Tiến sĩ

-          Hệ đào tạo: Sandwich

-          Nơi đào tạo: Trường Đại học Công giáo Leuven, Vương quốc Bỉ

-          Chuyên ngành đào tạo: Sinh học (Biology)

-          Tên luận án: Evaluation of ro tational rice-fish farming systems and new fish species for rice-fish culture in the Mekong Delta, Vietnam

-          Năm tốt nghiệp: 2011

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

10/1996 - 09/2011

Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường ĐH Cần Thơ

-          Nghiên cứu các mô hình canh tác: lúa-cá, vườn-ao-chuồng, nuôi thuỷ sản trong mùa nước nổi.

-          Phân tích sinh kế trong hệ thống canh tác.

10/2011 đến nay

Khoa Phát triển Nông thôn, Trường ĐH Cần Thơ

-          Quản lý và giảng dạy

-          Nghiên cứu khoa học: (1) phát triển mô hình luân canh lúa-cá, và (2) xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị

-          Tập huấn: Xây dựng nông thôn mới.

 

  1. GIẢNG DẠY

Môn học giảng dạy:

  Đại học:

-          Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

-          Hệ thống canh tác trong PTNT

-          Nông nghiệp đại cương

-          Thống kê ứng dụng – PTNT

 

  1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
  2. a) Bài báo chọn lựa

Trong nước:

Cao Quốc Nam, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Trần Dương Xuân Vĩnh, Huỳnh Cẩm Linh và Lê Thành Đương, 2005. Ảnh hưởng của đầu tư dinh dưỡng và thức ăn lên năng suất cá trong hệ thống canh tác lúa-cá, 2005. Tạp chí khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, 11-21.

Cao Quốc Nam, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Ngọc Sơn và Huỳnh Cẩm Linh và Lê Thành Đương, 2010. Tổng kết và thử nghiệm mô hình nuôi cá đăng quầng trên nền đất lúa trong mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long 2006-2007. Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-16-76, 61 trang.

Cao Quốc Nam, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Cẩm Linh, Trần Dương Xuân Vĩnh và Đặng Kiều Nhân, 2006. Thử nghiệm mô hình nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan) và trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi trên bờ trong hệ thống lúa-cá-chăn nuôi kết hợp ở vùng ngập vừa của đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005-31-86, 63 trang.

Lê Thành Đương, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Cẩm Linh, Cao Quốc Nam và Đặng Kiều Nhân, 2004. Ảnh hưởng của phân bón, thức ăn và các yếu tố khác lên năng suất cá nuôi trong hệ thống canh tác lúa-cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1: 115-122.

 

Ngoài nước:

Bosma, R.H., Nam, C.Q., Udo, H., M.J. & Verreth, J.A.J. 2007. Assessing farmers' motives for livelihood diversification in the Mekong Delta: Household life cycle, Virtual farm size, and index of integration. In: van der Zijpp, A.J., Verreth, J.A.J., Tri, L.Q., van  Mensvoort, M..E.F., Bosma, R.H. and Beveridge, M.C.M. (Eds), Fish pond in farming systems. Wageningen Academic Publishers, ISBN: 978-90-8686-013-5, pp. 261-269.

Nam, C.Q, Be, T.T., Vromant, N. & Ollevier, F., 2012. Investigation of the predation potential of different fish species on brown planthopper (Nilaparvata lugens (Stål)) in experimental rice-fish aquariums and tanks. Crop Protection 38: 95-102.

Nam, C.Q, Duong, L.T., Vromant, N. & Ollevier, F., 2012. Factors affecting fish yield and profit in fish pen culture in flooded ricefields. Aquaculture International 20 (5): 827-845.

Rothuis, A.J., Nam, C.Q., Richter, C.J.J., & Ollevier, F., 1998. Polyculture of silver barb, Puntius gonionotus (Bleeker), Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) and common carp, Cyprinus carpio L., in Vietnamese ricefields: fish production parameters. Aquaculture Research 29: 661-668.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F. 2001. Growth performance of Trichogaster pectoralis Regan in intensively cultivated rice fields. Aquaculture Research 32: 913-921.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F., 2002. Growth performance and use of natural food by Oreochromis niloticus (L.) in polyculture systems with Barbodes gonionotus (Bleeker) and Cyprinus carpio (L.) in intensively cultivated rice fields. Aquaculture research 33: 969-978.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F., 2002. Growth performance of Barbodes gonionotus (Bleeker) in intensively cultivated rice fields. Aquaculture 212: 167-178.

Vromant, N., Nam, C.Q., Chau, N. T. & Ollevier, F., 2004. Survival rate and growth performance of Cyprinus carpio L. in intensively cultivated rice fields. Aquaculture Research 35: 171-177.

 

  1. b) Dự án chính tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Impact analysis and improvement of rice-fish farming systems in the semi-deep water area of the Mekong Delta, Vietnam

2000

Hợp tác giữa Viện NCPT ĐBSCL- Leuven University, Belgium

Thí nghiệm viên

2

Xác định thời điểm thích hợp để đưa cá hương lên ruộng trong mô hình lúa-cá giống

2005

Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Tổng kết và phát triển mô hình sản xuất Nông-Thuỷ sản trong mùa nước nổi để tăng thu nhập cho người dân tại An Giang

2006

Tỉnh

Thí nghiệm viên

4

Thử nghiệm mô hình nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan) và trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi trên bờ trong hệ thống lúa-cá-chăn nuôi kết hợp ở vùng ngập vừa của đồng bằng sông Cửu Long

2006

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

5

Xây dựng mô hình kinh tế hợp tác lúa-thủy sản-vật nuôi tổng hợp ở vùng lũ của TP Cần Thơ

2007

Bộ

Thí nghiệm viên

6

Đánh giá khả năng nuôi ghép cá lóc (Channa striata) trong mô hình lúa-cá

2009

Trường

Chủ nhiệm đề tài

7

Tổng kết và thử nghiệm mô hình nuôi cá đăng quầng trên nền đất lúa trong mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2006-2007

2010

Bộ

Thí nghiệm viên

 

  1. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

-          Hệ thống canh tác kết hợp: Trồng trọt - chăn nuôi - thủy sản

-          Hệ thống nông nghiệp

-          Sinh thái thủy sinh.

 

Số lượt truy cập

067599
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
172
2646
11215
67599

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079
Email: kptnt@ctu.edu.vn