DANH MỤC NGÀNH, TỔ HỢP MÔN THI 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC: ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI KHU HÒA AN - HẬU GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – Ký hiệu trường: TCT

TT

Mã ngành

Tên Ngành - Chuyên ngành

Thời gian

Danh hiệu

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu 
dự kiến 

năm 2018

Điểm
chuẩn
năm 2017

1

D220113

Việt Nam học 

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

4 năm

Cử nhân

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

60

21,25

2

D220201

Ngôn ngữ Anh 

4 năm

Cử nhân

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

60

19,25

3

D340101

Quản trị kinh doanh  

4 năm

Cử nhân

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Hóa (C02)

60

18,50

4

D380101

Luật 

Chuyên ngành Luật hành chính

4 năm

Cử nhân

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03)

60

23,00

5

D480201

Công nghệ thông tin 

4,5 năm

Kỹ sư

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

80

15,50

6

D580201

Kỹ thuật xây dựng 

 

4,5 năm

Kỹ sư

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

80

15,50

7

D620102

Khuyến nông 

4 năm

Kỹ sư

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

60

15,05

8

D620109

Nông học 

Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp

4 năm

Kỹ sư

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

60

15,50

9

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

4 năm

Cử nhân

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Hóa (C02)

60

15,50

10

D620115

Kinh tế nông nghiệp  

4 năm

Cử nhân

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Hóa (C02)

60

15,50

11

D620301

Nuôi trồng thủy sản 

4 năm

Kỹ sư

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

60

15,50

 Đối với các ngành đại học hệ chính quy đào tạo tại Khu Hòa An (Khoa Phát triển nông thôn

- Địa chỉ Khu Hòa An: 554 Quốc Lộ 61 hướng từ Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang, cách Cần Thơ khoảng 45km, thuộc ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Sinh viên học tại Khu Hòa An do Khoa Phát triển nông thôn quản lý và là sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ. Do đó, chương trình học, giảng viên, học phí và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất tại Khu 2-Đại học Cần Thơ, các năm học còn lại sẽ chuyển về học tại khu Hoàn An.

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn