Hai ngành mới được phép mở và đào tạo tại Khu Hòa An - Hậu Giang từ năm 2015

I . Ngành: Khuyến nông (Mã ngành: D52620102)
(
Thay thế Ngành Phát triển nông thôn - chuyên ngành Khuyến nông)

Thông tin xét tuyển

 •  Tổ hợp xét tuyển: Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

 • Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.
 • Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.
 • Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Khuyến nông.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo kỹ sư ngành Khuyến nông, có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội, khuyến nông...) có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL.
 • Có khả năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nông thôn, thực hiện các hoạt động kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần phát triển bền vững nông thôn vùng ĐBSCL.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

    Sinh viên tốt nghiệp ngành Khuyến nông có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau từ chuyên viên kỹ thuật, cán bộ quản lý tại các cơ quan thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, khuyến nông, nghiên cứu thị trường; điều hành sản xuất trong cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến nông nghiệp - nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế; nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Hình thành thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Khuyến nông, Phát triển nông thôn và Kỹ thuật nông nghiệp, sáng tạo trong công việc.
 • Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp.

II. Ngành: Kinh doanh nông nghiệp (Mã ngành: D52620114)

Thông tin xét tuyển

 • Tổ hợp xét tuyển: Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Văn, Hóa

80

Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

 • Danh hiệu khoa học: Cử nhân.
 • Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Kinh doanh nông nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

 • Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp có kiến thức đủ rộng về cơ bản và chuyên môn, có khả năng tự nghiên cứu, tổ chức và thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp; có khả năng xây dựng chiến lược và thực hiện chiến lược, tổ chức các hoạt động marketing trong kinh doanh;
 • Có khả năng thu thập, xử lý, phân tích và đánh giá các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Có khả năng viết báo cáo, phân tích và tổng hợp vấn đề liên quan đến sản xuất và kinh doanh nông nghiệp;
 • Có khả năng diễn đạt, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Có khả năng giải quyết được các vấn đề về ra quyết định trong kinh doanh, quản trị trong doanh nghiệp; có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm hiệu quả; kỹ năng thích ứng tốt với sự thay đổi;
 • Có ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp; có thái độ tốt trong nghề nghiệp.

Vị trí, tổ chức làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Vị trí công tác: có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, nhân viên kinh doanh, nhà quản lý trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông – lâm – thủy sản; làm công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước; nhà nghiên cứu, giảng viên trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, nói chung.
 • Nơi làm việc: các loại hình công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông - lâm - thủy sản; các cơ quan quản lý nhà nước (các sở/phòng Nông nghiệp, Công thương, ...); các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo có liên quan đến kinh doanh nông nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Phát triển kỹ năng học tập suốt đời, có khả năng tự học tập và nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh nông nghiệp;
 • Có thể học thêm bằng đại học khác cùng nhóm ngành hoặc học tiếp cao học hay nghiên cứu sinh ở các trường đại học trong và ngoài nước.

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn