STT Họ Và Tên SĐT Email Công tác Chức vụ
1 Phạm Việt Truyền 0948 443 400 pvtruyen@ctu.edu.vn Văn phòng Khoa Bí Thư Đoàn Khoa
2 Cao Hoàng Tiến 0904 043 898 chtien@ctu.edu.vn BM CNNT Phó Bí Thư Đoàn Khoa
3 Nguyễn Văn Linh 0845 751 175 linhb1701587@student.ctu.edu.vn QTKD A1 Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
4 Nguyễn Dương Thanh 0834 484 101 thanhb1710082@student.ctu.edu.vn NNA A2 Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
5 Trần Thị Yến Nhi 0961 099 815 nhib1710117@student.ctu.edu.vn CNTT Khóa 43 UV Ban Thường Vụ

Liên hệ:

Kênh truyền thông:

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCfK6pEPEBpqqibSPRFM5BQw
Facebook: https://www.facebook.com/dkptntdhct
Email: dtn_ptnt@ctu.edu.vn

Liên hệ CLB, Đội, Nhóm:

STT Tên CLB,Đội, Nhóm Họ và tên Địa chỉ liên hệ SDT Ghi Chú
Ban truyền thông
Văn phòng Đoàn Khoa
Ban văn nghệ
CLB học thuật
CLB Tình nguyện
Đội Cờ Đỏ
Cafe Thanh niên

Tin tức

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn