Liên hệ:

STT Họ Và Tên SĐT Email Công tác Chức vụ
1 Huỳnh Trọng Phước 0985 191 377 htphuoc@ctu.edu.vn BM CNNT Bí Thư Đoàn Khoa
2 Phạm Việt Truyền 0948 443 400 pvtruyen@ctu.edu.vn VPK Phó Bí Thư Đoàn Khoa

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn