Chương trình Hòa An chào bạn năm 2020

Liên hệ:

STT Họ Và Tên SĐT Email Công tác Chức vụ
1 Phạm Việt Truyền 0948 443 400 pvtruyen@ctu.edu.vn Văn phòng Khoa Bí Thư Đoàn Khoa
2 Cao Hoàng Tiến 0904 043 898 chtien@ctu.edu.vn BM CNNT Phó Bí Thư Đoàn Khoa
3 Nguyễn Văn Linh 0845 751 175 linhb1701587@student.ctu.edu.vn QTKD A1 Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
4 Nguyễn Dương Thanh 0834 484 101 thanhb1710082@student.ctu.edu.vn NNA A2 Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
5 Trần Thị Yến Nhi 0961 099 815 nhib1710117@student.ctu.edu.vn CNTT Khóa 43 UV Ban Thường Vụ

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn