Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Đội Kiểm lâm hướng dẫn đội PCCC khoa PTNT cách sử dụng ống chữa cháy
Đội Kiểm lâm hướng dẫn đội PCCC khoa PTNT cách sử dụng ống chữa cháy
Đội Kiểm lâm hướng dẫn đội PCCC khoa PTNT cách sử dụng ống chữa cháy
Đội Kiểm lâm hướng dẫn đội PCCC khoa PTNT cách sử dụng ống chữa cháy
Đưa máy bơm xuống nước bắt đầu diễn tập
Đưa máy bơm xuống nước bắt đầu diễn tập
Đội Kiểm Lâm hướng dẫn sử dụng chẹt 3
Đội Kiểm Lâm hướng dẫn sử dụng chẹt 3
Thử lượng nước của máy bơm
Đốt lửa để diễn tập
Đốt lửa để diễn tập
Đốt lửa để diễn tập
Bắt đầu diễn tập chữa cháy
Bắt đầu diễn tập chữa cháy
Đám cháy đã được dập tắt
Đám cháy đã được dập tắt
Đám cháy đã được dập tắt

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn