CÁC LOẠI BIỂU MẪU, MẪU ĐƠN DÀNH  CHO SINH VIÊN

 

            Loại biểu mẫu, mẫu đơn                                                                         Ký hiệu

Mẫu đơn liên quan đến vay vốn và miễn giảm học phí

 1. Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí theo TTLT 20. 
 2. Mẫu đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20.
 3. Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.
 4. Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV (Liên hệ BCS lớp đăng ký theo lớp hoặc liên hệ với thầy Khoa )

Mẫu đơn xác nhận

 1. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: đang học 
 2. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 
 3. Mẫu đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn  
 4. Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình  
 5. Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo  

Mẫu đơn, biểu mẫu liên quan đến ngành học, học phần (môn học)                                

 1. Mẫu phiếu đăng ký môn học    
 2. Mẫu đăng ký mở thêm học phần   
 3. Mẫu đơn xin miễn học phần và công nhận điểm M(có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)
 4. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học phần  
 5. Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL 
 6. Mẫu đơn xin chấm phúc khảo  
 7. Mẫu đơn xin học cùng lúc 2 chương trình
 8. Mẫu đơn xin thôi học hương trình thứ 2  
 9. Mẫu đơn xin vắng thi kết thúc học phần (công nhận điểm I) 
 10. Tờ trình về việc đăng ký học phần tương đương

Mẫu đơn, biểu mẫu về thôi học, tạm thôi học, học lại, chuyển trường

 1. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do hoàn cảnh khó khăn và lý do khác
 2. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do điều trị bệnh
 3. Mẫu đơn xin dự thi tuyển sinh 
 4. Mẫu đơn xin thôi học: đạt kỳ thi tuyển sinh  
 5. Mẫu đơn xin thôi học vì lý do khác 
 6. Mẫu đơn xin học lại: lý do hòan cảnh khó khăn và lý do khác 
 7. Mẫu đơn xin học lại: lý do bệnh     
 8. Mẫu đơn xin học lại: lý do bị đình chỉ học tập có thời hạn  
 9. Mẫu đơn xin chuyển trường    

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về tốt nghiệp, giấy chứng nhận                                                        

 1. Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp        
 2. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh Văn 
 3. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp Văn 
 4. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể)    
 5. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho cá nhân) 
 6. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp  

Mẫu đơn, biểu mẫu về học bổng, học phí                                      

 1. Mẫu đơn xin rút tiền học phí     
 2. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất   
 3. Mẫu đơn xin cấp học bổng   
 4. Mẫu giấy nhờ chi: đóng học phí và BHYT 
 5. Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng      
 6. Đơn xin trợ cấp xã hội

Mẫu đơn, biểu mẫu khác

 1. Mẫu đơn xin vào ký túc xá       
 2. Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên (lần 2, 3) 
 3. Mẫu giấy đề nghị mượn phòng  
 4. Giấy giới thiệu   

Sinh viên có thể sử dụng thêm các mẫu đơn từ theo mẫu của nhà Trường như sau:

- Mẫu đơn Phụ lục I Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

- Mẫu đơn xin dự thi THPT để xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2016

- Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo *

- Mẫu đơn xác nhận hộ cận nghèo

- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất *

- Đơn xin trợ cấp xã hội *

- Mẫu 01 Ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH

- Giấy cam kết trả nợ *

- Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV *

- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn) *

- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh) *

- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn) *

- Đơn xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác *

- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh*

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự *

Mẫu đơn miễn giảm học phí theo TTLT 09.

- Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.

- Đơn xin ở Ký túc xá cho sinh viên Sau đại học, không chính quy của Trường

- Đơn xin chuyển trường *

- Mẫu đơn xin thôi học (thi tuyển sinh) *

- Mẫu đơn xin thôi học (lý do khác) *

Số lượt truy cập

118206
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
88
278
6275
118206

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn