NHÂN SỰ

Trưởng Bộ môn: Ts. Trần Thị Thúy Hằng
Phó Trưởng Bộ môn: 
Thư ký Bộ môn: Ts. Lê Thị Phương Mai
Tổ trưởng Tổ Công Đoàn: Châu Quốc Mộng
Tổ phó Tổ Công Đoàn: Ths. Nguyễn Thành Trực

MSCB

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm - Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ - Nhiệm vụ

Thư điện tử

762

Nguyễn Ngọc Ðệ

1956

Phó giáo sư-Tiến sĩ

Nông nghiệp

Giảng viên Cao cấp - Chuyên gia

nnde@ctu.edu.vn

2525

Cao Quốc Nam

1973

Tiến sĩ

Sinh học

GVC- Phó Trưởng Khoa

cqnam@ctu.edu.vn

2478

Phạm Văn Trọng Tính

1984

Thạc sĩ 
NCS

Trồng trọt

Phó chánh văn phòng - Giảng viên

pvttinh@ctu.edu.vn

2477

Nguyễn Thiết

1982

Tiến sĩ

Dinh dưỡng động vật

GVC- Phó Trưởng Khoa

nthiet@ctu.edu.vn

2459

Trần Duy Phát

1966

Thạc sĩ

Phát triển Nông thôn

Giảng viên

tdphat@ctu.edu.vn

2444

Nguyễn Thành Trực

1967

Thạc sĩ

Trồng trọt

Nghiên cứu viên

nttruc@ctu.edu.vn

428

Phan Văn Bình

1969

Trung cấp

Thú y

Kỹ thuật viên

vanbinh@ctu.edu.vn

2466

Nguyễn Văn Ðoàn

1978

Trung cấp

Thú y

Kỹ thuật viên

nvdoan@ctu.edu.vn

2457

Tô Công Tâm

1978

Thạc sĩ

Thủy sản

Giảng viên

tctam@ctu.edu.vn

2456

Trần Nguyễn Hải Nam

1979

Tiến sĩ

Thủy sản

Giảng viên - Trợ lý NCKH

tnhnam@ctu.edu.vn

2461

Lê Thị Phương Mai

1980

Tiến sĩ

Thủy sản

Giảng viên

ltpmai@ctu.edu.vn

2465

Nguyễn Thanh Ðạt

1982

Đại học

Thú y

Kỹ thuật viên - Phó chủ tịch Công Đoàn

nthanhdat@ctu.edu.vn

2510

Trần Thị Thúy Hằng

1985

Tiến sĩ

Chăn nuôi

GVC- Trưởng bộ môn, Phó Bí thư chi Bộ

tranthithuyhang@ctu.edu.vn

2511

Trần Thanh Dũng

1985

Thạc sĩ

Chăn nuôi

Giảng viên - Phó Bí thư Đoàn TN

thanhdung@ctu.edu.vn

2527

Châu Quốc Mộng

1986

Đại học

Thủy sản

Kỹ thuật viên

cqmong@ctu.edu.vn

GIỚI THIỆU

Bộ môn sẽ trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị liên quan, thực hiện đào tạo và quản lý các lớp CN và học phần liên quan học tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

Giảng dạy đại học

- Có nhiệm vụ quản lý học vụ ­­­ngành Nông học (Mã ngành: D620109; chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp).

- Liên kết với các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện và Bộ môn) tổ chức và quản lý đào tạo cho các ngành, chuyên ngành liên quan (như Phát triển nông thôn; Khoa học học cây trồng; Nông học; Chăn nuôi – Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Lâm sinh; Quản lý đa dạng sinh học, .v.v...), theo quy định và sự điều phối của Trường (Phòng Đào tạo).

- Tùy theo yêu cầu của xã hội và năng lực của Trường, các ngành và chuyên ngành liên quan khác hoặc ngành mới sẽ được tuyển sinh hàng năm cho Khoa tại Hòa An với mục đích ưu tiên đào tạo cho khu vực nông thôn.

- Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới, giáo trình, bài giảng, cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Hướng dẫn luận văn Đại học và sau Đại học: các chuyên ngành nông học, trồng trọt, chăn nuôi-thú y, thủy sản, phát triển nông thôn,… 

Đào tạo ngắn hạn

- Nhằm mục đích nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân ở ĐBSCL, BM kết hợp với TT Nghiên cứu và Dịch vụ PTNT của Khoa sẽ mở các khóa tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn về các lĩnh vực BM đảm trách.

Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu sẽ tập trung vào các vấn đề của BM đảm trách và nhu cầu thực tế đặt ra. Nghiên cứu khoa học chú trọng đến hợp tác với các BM, Khoa, Viện trong và ngoài trường, hợp tác với địa phương và hợp tác quốc tế để nghiên cứu.

- Các lãnh vực nghiên cứu: nông, lâm, ngư, môi trường, các mô hình canh tác (thâm canh, kết hợp và sinh thái) và phát triển nông thôn, …

- Tranh thủ nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế, nhà nước, bộ và trường để trang bị thiết bị, kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học.

Chuyển giao khoa học công nghệ

Nhằm mục đích nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân ở ĐBSCL, BM kết hợp với các BM khác trong Khoa PTNT sẽ mở các khóa tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn về các lĩnh vực BM đảm trách như:

- Chọn tạo giống lúa (cộng đồng), canh tác lúa chất lượng cao và an toàn (GAP) và sản xuất rau an toàn.

- Kỹ thuật nuôi, sản xuất giống và phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi và thủy sản,

- Các mô hình kết hợp: vườn-ao-chuồng (VAC), VAC-biogas, lúa-thủy sản,

- Xây dựng nông thôn mới

Hợp tác quốc tế

Bộ môn sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, tranh thủ các mối quan hệ nhằm tăng cường hiệu quả công tác đào tạo và NCKH. Hoạt động này cũng sẽ nâng cao năng lực cán bộ và tạo ra nguồn kinh phí thường xuyên hổ trợ cho các hoạt động của Bộ môn 

 

ĐÀO TẠO

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành Nông học, Mã ngành: D620109, chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 120.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Nông học.

- Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Kỹ thuật nông nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo kỹ sư có kiến thức tổng quát về khoa học nông nghiệp gồm các lĩnh vực khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản và hệ thống canh tác.

- Có kiến thức chuyên ngành rộng, có kỹ năng thực hành, quản lý và lập dự án, có khả năng tự nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

- Các cơ quan quản lý các cấp, ngành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Các viện nghiên cứu: Viện Lúa, Viện Cây ăn quả, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nông dược, phân bón, thức ăn, giống nông nghiệp … của các thành phần kinh tế

 Chương trình đào tạo: 

 

NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu

* Khảo nghiệm và sản xuất lúa giống

- So sánh năng xuất của nhiều giống lúa trên đất phèn (Dự án CLUES) (2011-2013)

- Sản xuất giống lúa cấp xác nhận, nguyên chủng và siêu nguyên chủng tại Hòa An (2011-2012)

* Giống và kỹ thuật trong chăn nuôi

- Sản xuất trên 100 heo con giống và 6 tấn heo thịt. Tùy thuộc vào nhu cầu và đơn đặt hàng của địa phương, số lượng sinh viên và học viên thực hành mà số lượng heo giống và heo thịt sẽ tăng giảm theo từng năm.

- Xây dựng 01 vườn tiêu bản về một số giống cỏ họ đậu và họ hòa thảo tại trại.

* Con giống và kỹ thuật trong nuôi thủy sản

- Ương cá sặc rằn từ bột lên giống,

- Sản xuất và nuôi cá lóc.

- Xây dựng mô hình luân canh 2 vụ lúa - 01 vụ cá trong mùa lũ (1,0 ha)

Chuyển giao khoa học công nghệ

- Sản suất lúa giống và lúa thịt chất lượng cao (Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long)

- Tập huấn xây dựng nông thôn mới tại TP Cần Thơ, Sóc Trăng,....

- Tư vấn xây dựng nông thôn mới tại các xã An Hữu, An Cư, Thiện Trí, Thiện Trung và Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN KTNN

Hoạt động BM KTNN

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

6581426
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
182
39472
230814
6581426
Your IP 192.168.253.18

Hộp thư góp ý

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(+84) 0293 351 1111                Email: kptnt@ctu.edu.vn