TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM NCKH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Stt Tên sản phẩm Số lượng
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng
1 Đề tài NCKH cấp cơ sở do sinh viên thực hiện   3 2 2 2 4 6 2 9 2 0 32
2 Đề tài NCKH cấp cơ sở do cán bộ thực hiện 3 3 1 4 3 1 2 7 3 4 3 34
3 Đề tài/dự án địa phương 1 3 1 1 1 6 1 1 2 0   17
4 Đề tài/dự án cấp Bộ   1 0 0 0 1 0 0 2 1   5
5 Đề tài NAFOSTED       0 0 0 2 0 1 2   5
6 Đề tài/dự án Quốc tế       0 0 0 0 0 0 0   0
7 Báo cáo khoa học (seminar) tại đơn vị   25 14 37 33 33 27 19 17 11 10 226
8 Bài báo khoa học đăng tạp chí/kỷ yếu hội thảo 9 14 14 28 33 30 26 46 43 13   256
  Trong nước       8 29 11 8 38 9 21   124
  Tổng số bài báo quốc tế ISI / SCOPUS        2 0 1 1 3 3     10
  Tổng số bài báo quốc tế (không thuộc ISI/SCOPUS)       18 4 18 17 5 31     93
  Quốc tế       20 4 19 18 8 34 4 3 110
9 Sách chuyên khảo đã được xuất bản 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0   4
10 Các lớp đào tạo nghề và chuyển giao KHCN đã thực hiện tại địa phương 10 1 2 1 0 0 0 0 0 0   14
11 Giải thưởng NCKH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1

Số lượt truy cập

3078315
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
400
48775
140208
3078315
Your IP 192.168.253.10

Hộp thư góp ý

Đăng ký giấy Giới thiệu

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn