NHÂN SỰ VĂN PHÒNG KHOA

Chức Vụ
Họ Và Tên
Email
Số Điện Thoại
Chánh Văn Phòng Ths.Đỗ Văn Hoàng dvhoang@ctu.edu.vn 0939 116 727
Chuyên viên Đào Tạo Lê Hữu Nghiêm lhnghiem@ctu.edu.vn 0913 708 010
Trợ Lý Thiết Bị Nguyễn Văn Dũ nvdu@ctu.edu.vn 0939 608 876
Văn thư Nguyễn Thị Vân Hồng ntvhong@ctu.edu.vn 0943 864 168
Chuyên viên Công Tác Sinh Viên Ths.Lê Đăng Khoa ldkhoa@ctu.edu.vn 0919 234 080
Quản Lý KTX Huỳnh Văn Nghiêm hvnghiem@ctu.edu.vn  0399 099 994
Thủ Thư -Tổ trưởng Tổ CĐ Lê Hồng Loan  lhloan@ctu.edu.vn  0973 264 917
Chuyên viên IT -Bí thư Đoàn TN Ths. Phạm Việt Truyền pvtruyen@ctu.edu.vn 0948 4434 00

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG KHOA

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn