Thành viên Đảng bộ Khoa Phát triển Nông thôn

Bí Thư:
0834.903.989o
Phó bí thư:
0393234140
Ủy viên:
093 911 67 27
Ủy viên:
Ts. Võ Hồng Tú
 
Ủy viên:
Ts. Nguyễn Hoàng Anh
hoanganh@ctu.edu.vn

Quy chế làm việc Chi ủy Khoa PTNT

1) Chi bộ Bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày dự bị

Ngày chính thức

Chức vụ

  1.         

Trần Thị Thúy Hằng

x

Bí thư

  2.         

Cao Quốc Nam

 

  3.         

Trần Ngọc Quý

 

  4.         

Tô Công Tâm

 

  5.         

Nguyễn Thanh Đạt

 

  6.         

Nguyễn Thiết

 

  7.         

Châu Quốc Mộng

 

 

 

 

 

2) Chi bộ Bộ môn Kinh tế Xã hội Nông thôn,

 

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày dự bị

Ngày chính thức

Chức vụ

  1.         

Võ Hồng Tú

 

Bí thư

  2.         

Nguyễn Duy Cần

 

  3.         

Lê Thanh Sơn

 

  4.         

Võ Hồng Dũng

 

  5.         

Nguyễn Văn Nay

 

  6.         

Trần Quốc Nhân

 

 

3) Chi bộ Bộ môn Công nghệ Nông thôn – Văn phòng Khoa,

 

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày dự bị

Ngày chính thức

Chức vụ

  1.         

Nguyễn Hoàng Anh

 

Bí thư

  2.         

Sử Kim Anh

 

  3.         

Phạm Văn Trọng Tính

 

  4.         

Phạm Việt Truyền

 

 

4) Chi bộ Sinh viên.

 

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày dự bị

Ngày chính thức

Chức vụ

  1.         

Đỗ Văn Hoàng

 

Bí thư

  2.         

Võ Thị Mỹ Sương

x

 

  3.         

Trần Phước Lợi

 

 

  4.         

Lê Khánh Linh

 

 

  5.         

Hồ Hoàng Phong Nhả

 

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn