ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Ngành Phát Triển Nông Thôn

 1. PD201 - Phương pháp truyền thông trong khuyến nông (Method of communication in agricultural extension)
 2. PD202 - Thực tập giáo trình - khuyến nông (Fields surveys and practice curricula in agricultural extension)
 3. PD203 - Hoạt động thực tiễn
 4. PD313 - Giới trong phát triển nông thôn (Gender in rural development)
 5. PD321 - Phân tích chuỗi cung ứng và giá trị sản phẩm (Supply chain and value chain analysis)
 6. PD330 - Xây dựng và quản lý dự án khuyến nông (Extensional projectplanning and manegement)
 7. PD332 - Phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi (Adult learners training approach)
 8. PD333 - Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn (Training of trainer method)
 9. PD334 - Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá hoạt động khuyến nông (Agricultural extension planning, monitoring and evaluation)
 10. PD335 - Tổ chức công tác khuyến nông (Instutitional arrangement of agricultural extension system)
 11. PD341 - Tiểu luận tốt nghiệp (Graduation essay on Agricultural extension)
 12. PD591 - Luận văn tốt nghiệp (Graduation thesis on Agricultural Extension)
 13. PD326 - Marketing nông nghiệp (Agricultural marketing)
 14. MT334 - Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng (Community based natural resources management)

Ngành Kỹ Thuật Nông Nghiệp

 1. PD114 - Anh văn chuyên ngành-KThNN
 2. PD330 - Xây dựng và quản lý dự án PTNT
 3. PD334 - Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá hoạt động khuyến nông
 4. PD335 - Tổ chức công tác khuyến nông
 5. PD339 - TT giáo trình K.ThNN
 6. PD340 - Rèn nghề - K.ThNN
 7. PD401 - Tiểu luận tốt nghiệp - K.ThNN
 8. PD501 - Luận văn tốt nghiệp - K.ThNN
 9. MT117 - Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên (Environment and natural resources management) 

Ngành Luật

 1. KL001 - Pháp luật đại cương (Basic Law)
 2. KL123 - Luật lao động (Labour Law)
 3. KL129 - Luật thương mại (Trade Law) 

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

 1. KT106 - Nguyên lý kế toán (Principle of accounting)
 2. KT304 - Kinh tế sản xuất (Production economics)
 3. KT308 - Quản trị tài chính (Financial management)  

Ngành Công Nghệ Thông Tin

 1. TN033 - Tin học căn bản (Basic Infomatics)
 2. TN034 - TT tin học căn bản (Basic Infomatics in Labs)

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp

 1. HG151 - Phương pháp nghiên cứu kinh doanh nông nghiệp
 2. HG252 - Thương mại Nông nghiệp
 3. HG254 - Xây dựng và quản lý dự án KDNN
 4. HG255 - Công nghệ bảo quản và chế biến Nông - Thủy sản
 5. HG256 - Quản trị và điều hành các tổ chức kinh tế hợp tác
 6. HG257 - Thực tập chuyên ngành KDNN
 7. HG351 - Luận văn KDNN
 8. HG352 - Tiểu luận tố nghiệp KDNN
 9. HG353 - Quản trị chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp

Số lượt truy cập

3078345
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
430
48805
140238
3078345
Your IP 192.168.253.10

Hộp thư góp ý

Đăng ký giấy Giới thiệu

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn