NHÂN SỰ

Trưởng Bộ môn: Ths. Sử Kim Anh

Phó Trưởng Bộ môn: Ths. Lê Trần Thanh Liêm

Tổ trưởng Tổ Công Đoàn: Ths. Cao Hoàng Tiến

 EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

MSCB

SĐT

  1.  

Ts.Nguyễn Hoàng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2378

0987.967.601

  1.  

Ths.Sử Kim Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1806

0916.377.006

  1.  

Ths.Nguyễn Tí Hon

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2524

0989.641.121

  1.  

Ths.Lê Trần Thanh Liêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2509

0902.537.483

  1.  

Ths.Huỳnh Trọng Phước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2507

0979.416.113

  1.  

Ths.Nguyễn Duy Sang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2413

0934.052.377

  1.  

Ths.Cao Hoàng Tiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2508

0934.094.998

  1.  

Ths.Nguyễn Thị Bạch Kim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2462

0906.944.334

GIỚI THIỆU

Bộ môn sẽ trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị liên quan, thực hiện đào tạo và quản lý các lớp chuyên ngành và học phần liên quan học tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

 Đào Tạo

Giảng dạy đại học

-    Có nhiệm vụ liên kết với các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện và Bộ môn) tổ chức và quản lý đào tạo đại học cho các ngành, chuyên ngành (CN) liên quan đến công nghệ phục vụ cho nông thôn (như Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật công trình xây dựng, Khoa học môi trường, Thủy nông, v.v...), theo quy định và sự điều phối của Trường (Phòng Đào tạo).

-    Tùy vào nhu cầu của xã hội và năng lực của Trường, các CN liên quan khác hoặc ngành mới sẽ được tuyển sinh hàng năm cho Khoa mới tại Hòa An với mục đích ưu tiên đào tạo cho khu vực nông thôn.

-    Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, mở CN đào tạo mới, giáo trình, bài giảng, cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 Đào tạo ngắn hạn

-    Nhằm mục đích nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân ở ĐBSCL, BM kết hợp với TT Nghiên cứu và Dịch vụ PTNT của Khoa sẽ mở các khóa tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn.

Nghiên cứu khoa học

-    Nghiên cứu khoa học chú trọng đến hợp tác với các BM, Khoa, Viện trong và ngoài trường, hợp tác với địa phương và hợp tác quốc tế để nghiên cứu. Nghiên cứu sẽ tập trung vào các vấn đề của BM đảm trách và nhu cầu thực tế đặt ra.

-    Tranh thủ nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế, nhà nước, bộ và trường để trang bị thiết bị, kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học.

Hợp tác quốc tế

-    Bộ môn sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, tranh thủ các mối quan hệ nhằm tăng cường hiệu quả công tác đào tạo và NCKH. Hoạt động này cũng sẽ nâng cao năng lực cán bộ và tạo ra nguồn kinh phí thường xuyên hổ trợ cho các hoạt động của Bộ môn.

 

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079
Email: kptnt@ctu.edu.vn