Kênh truyền thông:

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCfK6pEPEBpqqibSPRFM5BQw
Facebook: https://www.facebook.com/dkptntdhct
Email: dtn_ptnt@ctu.edu.vn

Tin tức

Liên hệ Ban thường vụ:

STT Họ Và Tên SĐT Email Công tác Chức vụ
1 Phạm Việt Truyền 0948 443 400 pvtruyen@ctu.edu.vn Văn phòng Khoa Bí Thư Đoàn Khoa
2 Trần Thị Yến Nhi 0961 099 815 nhib1710117@student.ctu.edu.vn CNTT Khóa 43 Phó Bí Thư
3 Nguyễn Dương Thanh 0834 484 101 thanhb1710082@student.ctu.edu.vn NNA A2 Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
4 Dương Yến Phương 0945 164 665 phuongb1801006@student.ctu.edu.vn UV Ban Thường Vụ
5 Nguyễn Phi 0395 151 359 phiB1802853@student.ctu.edu.vn Luật HC K44 UV Ban Thường Vụ

Liên hệ BCH:

STT Họ Và Tên SĐT Email Công tác Phụ trách
1 Nguyễn Hòai Ân anB1902085@student.ctu.edu.vn Quản trị kinh doanh A1 K45
2 Nguyễn Thành An anB1904033@student.ctu.edu.vn Luật hành chính A1 K45 Phó Ban TC-KT
3 Ngô Thị Phương Anh anhB1909273@student.ctu.edu.vn Ngôn ngữ Anh A2 K45 Phó chánh văn phòng HA
4 Đặng Thành Đạt datB1909284@student.ctu.edu.vn Ngôn ngữ Anh A2 K45
5 Huỳnh Trọng Hiển hienB1910517@student.ctu.edu.vn Công nghệ thông tin K45 Truyền thông
6 Nguyễn Thị Kim Khánh khanhB1910529@student.ctu.edu.vn Công nghệ thông tin K45
7 Nguyễn Thị Thảo Vân vanB2002155@student.ctu.edu.vn Luật hành chính A2 K46 Phó chánh VP Cần Thơ
8 Lê Thị Mỹ Ngọc ngocB2009947@student.ctu.edu.vn Luật hành chính A1 K46 Ban học thuật
9 Phạm Văn Thiện thienB2016074@student.ctu.edu.vn Việt nam học K46 Ban  học thuật, văn nghệ
10 Quách Thanh Phương phuongb1706943@student.ctu.edu.vn Công nghệ thông tin K43 Hội sinh viên

Liên hệ CLB, Đội, Nhóm:

STT Tên CLB,Đội, Nhóm Họ và tên Địa chỉ liên hệ SDT Ghi Chú
1 Ban truyền thông Nguyễn Thành An anB1904033@student.ctu.edu.vn
2 Văn phòng Đoàn Khoa Nguyễn Phi phiB1802853@student.ctu.edu.vn
3 Ban văn nghệ Dương Yến Phương
4 CLB học thuật Lê Thị Mỹ Ngọc ngocB2009947@student.ctu.edu.vn
5 CLB Tình nguyện Nguyễn Dương Thanh
6 Đội Cờ Đỏ Trần Kim Lộc
7 Cafe Thanh niên Ngô Hiếu Ngân ganb1902184@student.ctu.edu.vn 0363823034
8

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn