Kênh truyền thông:

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCfK6pEPEBpqqibSPRFM5BQw
Facebook: https://www.facebook.com/dkptntdhct
Email: dtn_ptnt@ctu.edu.vn

Tin tức

Liên hệ Ban thường vụ:

STT Họ Và Tên SĐT Email Công tác Chức vụ
1 Phạm Việt Truyền 0948 443 400 pvtruyen@ctu.edu.vn Văn phòng Khoa Bí Thư Đoàn Khoa
2 Trần Thị Yến Nhi 0961 099 815 nhib1710117@student.ctu.edu.vn CNTT Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
3 Nguyễn Dương Thanh 0834 484 101 thanhb1710082@student.ctu.edu.vn NNA A2 Khóa 43 UV Ban Thường Vụ
4 Dương Yến Phương 0945 164 665 phuongb1801006@student.ctu.edu.vn UV Ban Thường Vụ
5 Nguyễn Phi 0395 151 359 phiB1802853@student.ctu.edu.vn Luật HC K44 UV Ban Thường Vụ

Liên hệ CLB, Đội, Nhóm:

STT Tên CLB,Đội, Nhóm Họ và tên Địa chỉ liên hệ SDT Ghi Chú
Ban truyền thông Nguyễn Thành An
Văn phòng Đoàn Khoa Nguyễn Phi
Ban văn nghệ
CLB học thuật
CLB Tình nguyện
Đội Cờ Đỏ
Cafe Thanh niên

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn