Giới thiệu các Khu của trường Đại học Cần Thơ

Ký hiệu phòng học của từng dãy nhà học:

Ký hiệu Vị trí
…/HA Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa PTNT.
TTGDQP Các phòng học thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ở Khu Hòa An (Hậu Giang).
…/A3 Các phòng học thuộc dãy nhà học A3.
…/B1 Các phòng học thuộc dãy nhà học B1.
…/C1 Các phòng học thuộc dãy nhà học C1.
…/C2 Các phòng học thuộc dãy nhà học C2.
…/CN Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Bách khoa (khoa Công nghệ cũ)
…/TS
…/AQ
Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Thủy sản.
…/DI Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Công nghệ Thông tin & truyền thông
…/NN Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Nông nghiệp
…/KH Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học tự nhiên.
…/KT Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Kinh tế
…/MT Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học chính trị.
…/XH Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học Xã hội nhân văn
…/K1 Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Ngoại ngữ
…/KL Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Luật
…/HL Các phòng học thuộc dãy nhà học Trung tâm học liệu.

Số lượt truy cập

3673530
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3566
10974
248185
3673530
Your IP 192.168.253.10

Hộp thư góp ý

Đăng ký giấy Giới thiệu

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn