THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHIỆM KỲ 2020-2025

(Theo Quyết định số 5202/QĐ-ĐHCT ngày 29/11/2021)

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng Khoa
1 TS. Cao Quốc Nam Phó trưởng khoa Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Trần Quốc Nhân Giảng viên chính Thư ký Hội đồng
3 PGS.TS. Nguyễn Duy Cần Giảng viên cao cấp Ủy viên
4 TS. Nguyễn Thiết Phó trưởng khoa Ủy viên
5 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ Giảng viên cao cấp Ủy viên
6 TS. Lê Thanh Sơn Phó trưởng khoa phụ trách Ủy viên
7 PGS.TS. Võ Hồng Tú Trưởng BM Kinh tế xã hội nông thôn Ủy viên
8 TS. Trần Thị Thúy Hằng Trưởng BM Kỹ thuật nông nghiệp Ủy viên
9 TS. Nguyễn Hoàng Anh Trưởng BM Công nghệ nông thôn Ủy viên

Số lượt truy cập

7585791
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1013
84400
277089
7585791
Your IP 192.168.253.18

Hộp thư góp ý

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(+84) 0293 351 1111                Email: kptnt@ctu.edu.vn