DANH MỤC NGÀNH, TỔ HỢP MÔN THI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC: ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI KHU HÒA AN - HẬU GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – Ký hiệu trường: TCT

- Địa chỉ Khu Hòa An: 554 Quốc Lộ 61 hướng từ Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang, cách Cần Thơ khoảng 45km, thuộc ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Khu Hòa An do Khoa Phát triển nông thôn quản lý và là sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ. Do đó, chương trình học, giảng viên, học phí và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Khu 2-Đại học Cần Thơ, các năm học còn lại sẽ chuyển về học tại khu Hoàn An.

TT

Mã ngành

Tên Ngành - Chuyên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ Tiêu

Điểm chuẩn

2019

2018

2017

1 7620114H Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, C02 80 14 14 14
2 7480201H Công nghệ thông tin A00, A01 60 14 15 15.5
3 7620115H Kinh tế Nông nghiệp A00, A01, D01, C02 60 14 14.5 14.5
4 7580201H Kỹ thuật xây dựng A00, A01 60 14 14 15.5
5 7380101H Luật - Chuyên nghành Luật hành chính
A00, C00, D01, D03 80 19.25 18.75 18.5
6 7220201H Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 100 19.5 19 19.25
7 7340101H Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C02 60 18.5 17.5 18.5
8 7310630H Việt Nam học- Chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch C00, D01, D14, D15 80 19.75 19 21.25

 Ghi chú:

- Không sử dụng bài thi tổ hợp để xét tuyển.

- Không quy định môn thi chính; Không nhân hệ số môn thi.

- Các tổ hợp xét tuyển:

+ Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Sinh (A02);

+ Toán, Hóa, Sinh (B00);

+ Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Lý (C01); Toán, Văn, Hóa (C02); Toán, Văn, Địa (C04)

+ Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Toán, Hóa, Tiếng Pháp (D24); Toán, Lý, Tiếng Pháp (D29); Văn, Địa, Tiếng Pháp (D44); Văn, Sử, Tiếng Pháp (D64); Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (T00), Toán, Hóa, Năng khiếu TDTT (T01).

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn