TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                         Hòa An, ngày 23  tháng 08 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2017)

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ Tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017, Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành/chuyên ngành đào tạo tại Khu Hòa An.

Thời gian:      8g00 ngày 23 tháng 09 năm 2017

Địa điểm:       Hội Trường lớn, Khu 2, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều

Thành phố Cần Thơ

Ban tổ chức thông báo đến toàn thể sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và trân trọng kính mời quý phụ huynh về tham dự Lễ với thời gian và địa điểm nêu trên.

            Kính đề nghị quý Thầy/Cô, cố vấn học tập các lớp trước đây, các Bộ môn, Đoàn thanh niên, Chi hội sinh viên vui lòng thông báo rộng rãi đến sinh viên nội dung thông báo này.

Trân trọng kính chào./.

           

                                            BAN TỔ CHỨC

Sinh viên lưu ý:

 1. Đề nghị sinh viên tham dự lễ vui lòng đăng ký online với Ban Tổ chức qua website của Khoa Phát triển Nông thôn:https://goo.gl/NfiwbL
 2. Mượn lễ phục
  • Thời gian: từ 14g00 đến 16g00, ngày 22/09/2017
  • Địa điểm: Hội trường Lớn, Khu 2 (lầu 1)
 3. Tập trung nghe sinh hoạt chuẩn bị Lễ
  • Thời gian: 16g00, ngày 22/09/2016
  • Địa điểm Hội trường lớn, Khu 2

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn