Mọi thông tin về Sinh viên Khóa 44, các em vui lòng truy cập link https://tansinhvien.ctu.edu.vn/

Các mốc thời gian lưu ý: 

  • Ngày Hướng dẫn sử dụng Thư viện và  chụp hình thẻ SV: Sáng ngày 05/09/2018 từ 7:30 -10:30 tại Sảnh Trung tâm Học liệu >>>xem thêm
  • Ngày Khám sức khỏe đầu vào : Chiều ngày 08/09/2018 lúc 13:30 tại Nhà học B1 (Nhóm 29) >>>xem thêm
  • Ngày sinh hoạt tại Hội Trường Rùa: Cả ngày 09/09/2018 (Nhóm 29)  Buổi sáng lúc 07:30, Buổi chiều lúc 11:30 >>>xem thêm
  • Học kỳ đầu tiên:  bắt đầu từ ngày 10/09/2018
  • Tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh: Từ ngày 12/09/2018 đến 17/09/2018 theo Phiếu báo dự kiểm tra  >>>xem thêm
  • Ngày cuối nhận hồ sơ : 25/09/2018
  • Thông tin về hộp thư điện tử và tài khoản đăng nhập: Xem hướng dẫn tại đây

Thời Khóa Biểu các lớp Khóa 44 sinh viên Khoa PTNT

1

Nuôi trồng thủy sản

Mã lớp   : 1813A5

2

Ngôn ngữ Anh

Mã lớp 1: 18V1A5

Mã lớp 2: 18V1A6

3

Quản trị kinh doanh

Mã lớp 1: 1822A5

Mã lớp 2: 1822A6

4

Kinh tế Nông nghiệp

Mã lớp   : 1823A5

5

Luật

Mã lớp 1: 1832A5

Mã lớp 2: 1832A6

6

Công nghệ thông tin

Mã lớp   : 18V7A5

7

Kỹ thuật xây dựng

Mã lớp   : 18T7A5

8

Nông học

Mã lớp 1: 1819A5

Mã lớp 2: 1819A6

9

Khuyến nông

Mã lớp   : 18U6A5

10

Việt Nam học

Mã lớp 1: 18W8A5

Mã lớp 2: 18W8A6

11

Kinh doanh Nông nghiệp

Mã lớp   : 18U7A5

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn