Khoa PTNT thông báo đến tất cả các em sinh viên làm luận văn học kỳ I năm 2018-2019:

  • Sau khi bảo vệ Luận văn, sinh viên sửa chữa bài luận văn theo kiến nghị của Hội đồng
  • Trình quyển luận văn cho Hội đồng ký duyệt (tất cả thành viên gồm cán bộ hướng dẫn, cán bộ phản biện, chủ tịch Hội đồng)
  • Nộp 1 quyển luận văn + file luận văn (1 file duy nhất dưới định dạng pdf, đã có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng)
  • Quyển luận văn có thể nộp trực tiếp tại thư viện, file PDF gửi về email cán bộ thư viện khoa PTNT (lhloan@ctu.edu.vn)

Thời gian từ ngày 17/12/2018  đến ngày 31/12/2018

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn