Xin chào các em,

Theo thông báo số 1747/TB-ĐHCT ngày 09 tháng 8 năm 2019 về việc Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt tháng 9 năm 2019. Nay Khoa PTNT thông báo đến các em nhận bằng Tốt nghiệp đợt năm 2019 về thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 7:00 ngày 22/9/2019
Địa điểm: Hội trường Lớn - Khu II - Đại học Cần Thơ

Sinh viên mượn lễ phục vui lòng đăng ký tại đây

Sinh viên đăng ký về dự lễ vui lòng đăng ký tại đây .

Sinh viên có tham gia dự lễ Tốt nghiệp vui lòng đăng ký để Ban tổ chức sắp xếp chổ ngồi cho các em.

Xem chi tiết thông báo

Xem hướng dẫn mượn lễ phục

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn