Theo định kỳ, thay mặt BM xin thông báo và gửi thông tin đến quý thầy cô về kế hoạch thực hiện luận văn TN  học kỳ 1/2019-2020  như sau (có file đính kèm):
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH NÔNG HỌC (Chuyên ngành Kỹ thật Nông Nghiệp) HỌC KỲ 1 NĂM 2019 - 2020

1. Điều kiện thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp:

-         Sinh viên khóa 40, 41, 42… có chọn luận văn hoặc tiểu luận TN

-         Điều kiện sinh viên được làm Luận văn, tiểu luận tốt nghiệp: sinh viên phải tích lũy tối thiểu 75% số tín chỉ chương trình đào tạo (105 tín chỉ từ khoá 40 trở về sau).

-         Sinh viên khóa mới (42,43,…) có có thể đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp sớm (nếu chưa đăng kí học phần luận văn trên hệ thống quản lý). Tuy nhiên vẫn phải đăng ký đề tài và bảo vệ đề cương trước khi thực hiện tương tự như các khóa có đăng ký lịch chính thức.

2. Kế hoạch thời gian:

Tuần 1-2-3

-         Cán bộ giảng viên cung cấp đề xuất danh sách đề tài luận văn (Theo mẫu đính kèm)

-         BM công bố rộng rãi đến sinh viên các khóa để đăng ký đề tài;

-         Bộ môn công bố danh sách sinh viên đăng ký và đủ điều kiện có đăng ký làm luận văn tốt nghiệp trong học kỳ;

-         Sinh viên nộp thông tin đề tài cho Bộ môn (Theo phiếu cung cấp thông tin đề tài theo mẫu kèm )

Tuần 4:

-         Bộ môn công bố danh sách giáo viên hướng dẫn luận văn.

-         Sinh viên thực hiện đề cương và nộp về Bộ môn quản lý. (Nội dung Đề cương thực hiện theo cấu trúc của đề cương của Khoa PTNT)

Tuần 4-5:

-         Hội đồng Bộ môn tổ chức phê duyệt đề cương (Sinh viên báo cáo đề cương trước hội đồng, hoặc sẽ được nhận góp ý từ thành viên hội đồng).

-         Công bố danh sách sinh viên và đề tài thực hiện.

Tuần 5 -15

-         Sinh viên nộp lại đề chương chính thức sau khi đã nhận được góp ý.

-         Sinh viên  chính thức thực hiện luận văn.

-         Sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện cho cán bộ hướng dẫn theo định kỳ (ít nhất 1 tháng 1 lần).

-         Cán bộ hướng dẫn cung cấp thông tin tình hình thực hiện luận văn đến thư ký Bộ môn.

Tuần 18: 

-         Sinh viên kết thúc thực hiện đề tài.

-         Sinh viên nộp luận văn bản chính luận văn cho giáo viên hướng dẫn để hoàn chỉnh và ký xác nhận

-         Giáo viên hướng dẫn lập danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện bảo vệ gửi về BM để báo cáo thông tin.

-         Sinh viên nộp luận văn chính thức cho Thư ký trưởng Bộ môn.

Tuần 18-19:

-         Bộ môn công bố danh sách sinh viên không đủ điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

-         Bộ môn công bố hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

-         Thành viên hội đồng nhận luận văn tốt nghiệp đọc và nhận xét.

-         Bộ môn tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp và công bố điểm (Sẽ có lịch chi tiết).

-         Công bố điểm chính thức và nhập điểm vào hệ thống quản lý điể

-----------

Lưu ý: Một luận văn tốt nghiệp ĐH có thể từ 01 đến 02 cán bộ hướng dẫn và phải có ít nhất 01 cán bộ giảng viên thuộc trường Đại học Cần Thơ; Trường hợp có CB từ ngoài đơn vị hướng dẫn phải có CB của Trường ĐH Cần Thơ hướng dẫn cùng)

 TM. BCN Bộ Môn KTNN

 Phạm Văn Trọng Tinh

File kế hoạch chi tiết

File đăng ký bảo vệ đề tài

Service Learning

Số lượt truy cập

371471
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
86
627
25022
371471

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn