Lớp ôn Tín chỉ B Anh văn đang nhận đăng ký. Thời gian học và buổi học sẽ thống nhất sau khi nhận đủ số lượng mở lớp.

Mọi chi tiết các em liên hệ Cô Loan - Thư viện Khoa PTNT

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn