Trong quá trình đăng ký học phần sinh viên gặp một số trường hợp:
- Trùng lịch học: sinh viên chọn những học phần ưu tiên: tiên quyết=>cơ sở ngành, chuyên ngành; các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục thể chất, Khoa học chính trị, Ngoại ngữ không chuyên, đại cương có thể dời lại học kỳ Hè hoặc những học kỳ sau.


- Học phần hết sĩ số: cử đại diện lớp liên hệ với trợ lý giáo vụ để được giúp đỡ
- Số tín chỉ thấp: đề nghị sinh viên sửa kế hoạch học tập (16-22/12/2019 và 4-5/01/2020) và đăng ký bổ sung những học phần có mở trong học kỳ vào đượt 2 (tuần đầu tiên của học kỳ).
- Trường hợp đăng ký học ở khu 2: các trường hợp sinh viên học học kỳ cuối khóa, còn lại một vài học phần, học phần này không mở tại Hòa An; Sinh viên học lại xóa điểm F (chỉ những học phần không mở ở Hòa An); Sinh viên học 2 ngành cùng lúc, vừa hoàn thành chương trình ngành 1 muốn đăng ký các học phần của ngành 2 ở Khu 2 làm theo thông báo và mẫu phiếu đăng ký, giấy cam kết (file kèm theo). Thời hạn nộp phiếu đăng ký và giấy cam kết 15/12/2019, nộp theo lớp, tại Văn phòng Khoa (khu Hòa An)

Xem kế hoạch của Trường tại đây

Tải mẫu file đăng ký tại đây

Số lượt truy cập

644809
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
395
934
1382
644809

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn