Trưởng Khoa:

PGS. TS. Nguyễn Duy Cần

Lý lịch khoa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84 293 3 511889

Phó trưởng Khoa:

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ

Lý lịch khoa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84 293 3 511898

Phó trưởng Khoa:

 

TS. Cao Quốc Nam

Lý lịch khoa học

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84 293 3 869531

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079
Email: kptnt@ctu.edu.vn