Vinaora Nivo Slider 3.x
Tuyển sinh 2020 - Trường Đại học Cần Thơ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: CAO QUỐC NAM

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1973

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị  công tác: Khoa Phát triển Nông thôn

Địa chỉ liên lạc: 554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Điện thoại: 0906 491 284

E-mail: cqnam@ctu.edu.vn 

Curriculum Vitae

 

II. QUÁ TRÌNHĐÀO TẠO

 1. Đại học

-          Hệ đào tạo: Chính quy

-          Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

-          Ngành học chuyên môn: Nuôi trồng Thủy sản

-          Tên luận văn: Đặc tính môi trường nước của mô hình lúa-cá, thành phần loài và nguồn lợi cá tự nhiên ở nông trường Cờ Đỏ, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

-          Năm tốt nghiệp: 1996                                          

 1. Thạc sĩ

-          Hệ đào tạo: Chính quy

-          Nơi đào tạo: Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ

-          Chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng Thủy sản (Science in Aquaculture)

-          Tên luận văn: The potential of duckweed for water treatment and as feed ingredient in recirculation systems

-          Năm tốt nghiệp: 2002

 1. Tiến sĩ

-          Hệ đào tạo: Sandwich

-          Nơi đào tạo: Trường Đại học Công giáo Leuven, Vương quốc Bỉ

-          Chuyên ngành đào tạo: Sinh học (Biology)

-          Tên luận án: Evaluation of ro tational rice-fish farming systems and new fish species for rice-fish culture in the Mekong Delta, Vietnam

-          Năm tốt nghiệp: 2011

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

10/1996 - 09/2011

Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường ĐH Cần Thơ

-          Nghiên cứu các mô hình canh tác: lúa-cá, vườn-ao-chuồng, nuôi thuỷ sản trong mùa nước nổi.

-          Phân tích sinh kế trong hệ thống canh tác.

10/2011 đến nay

Khoa Phát triển Nông thôn, Trường ĐH Cần Thơ

-          Quản lý và giảng dạy

-          Nghiên cứu khoa học: (1) phát triển mô hình luân canh lúa-cá, và (2) xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị

-          Tập huấn: Xây dựng nông thôn mới.

 

VI. GIẢNG DẠY

Môn học giảng dạy bậc Đại học:

 • Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
 • Hệ thống canh tác
 • Thống kê ứng dụng-Phát triển nông thôn
 • Thống kê ứng dụng-Khuyến nông
 • Phương pháp thí nghiệm và viết báo cáo khoa học

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

Tham gia các đề tài

 • Dự án lúa-cá (1996-2000), kinh phí thực hiện từ Trường Đại học Công giáo Leuven, Vương quốc Bỉ
 • Hệ thống canh tác vườn-ao-chuồng vùng đồng bằng sông Cửu Long (2003-2005), kinh phí thực hiện từ Trường Đại học Wageningen, Hà Lan
 • Thử nghiệm mô hình lúa-cá giống, đề tài cấp Trường 2004, mã số T2004-01, kinh phí thực hiện từ Trường Đại học Cần Thơ
 • Tổng kết và phát triển mô hình sản xuất nông-thuỷ sản trong mùa nước nổi để tăng thu nhập cho người dân tại An Giang (2005-2006), kinh phí thực hiện từ tỉnh An Giang
 • Phương pháp khuyến nông có tham gia, PTD (2004-2005), kinh phí thực hiện từ tổ chức VVOB, Vương quốc Bỉ
 • Xây dựng mô hình kinh tế hợp tác lúa-thủy sản-vật nuôi tổng hợp ở vùng lũ của thành phố Cần Thơ (2005-2006), kinh phí thực hiện từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
 • Tổng kết và thử nghiệm mô hình nuôi cá đăng quầng trên nền đất lúa trong mùa lũ ở ĐBSCL năm 2006-2007, kinh phí thực hiện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam
 • Quy hoạch nông nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (2015), kinh phí thực hiện từ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
 • Xây dựng mô hình lúa-cá sạch tại tỉnh An Giang, kinh phí thực hiện từ tỉnh An Giang

Chủ trì các đề tài

 • Xác định thời điểm thích hợp để đưa cá hương lên ruộng trong mô hình lúa-cá giống, đề tài Cấp Trường (2005), kinh phí thực hiện từ Trường Đại học Cần Thơ.
 • Thử nghiệm mô hình nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan) và trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi trên bờ trong hệ thống lúa-cá-chăn nuôi kết hợp ở vùng ngập vừa của đồng bằng sông Cửu Long, đề tài Cấp Bộ (2005-2006), kinh phí thực hiện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam
 • Đánh giá khả năng nuôi ghép cá lóc (Channa striata) trong mô hình lúa-cá, đề tài Cấp Trường (2008), kinh phí thực hiện từ Trường Đại học Cần Thơ.
 • Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Hữu đến năm 2020, cấp huyện (2013), kinh phí thực hiện từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
 • Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Cư đến năm 2020, cấp huyện (2013), kinh phí thực hiện từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
 • Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hậu Mỹ Bắc B đến năm 2020, cấp huyện (2013), kinh phí thực hiện từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
 • Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thiện Trung đến năm 2020, cấp huyện (2013), kinh phí thực hiện từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
 • Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thiện Trí đến năm 2020, cấp huyện (2013), kinh phí thực hiện từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
 • Phát triển thị trường tiêu thụ cá thị trong mô hình luân canh lúa-cá vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề tài Cấp Bộ (2013-2015), kinh phí thực hiện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam (đang nghiệm thu).
 • Xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị tại tỉnh An Giang, kinh phí thực hiện từ tỉnh An Giang

 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Tiếng Việt

Lê Thành Đương, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Cẩm Linh, Cao Quốc Nam và Đặng Kiều Nhân, 2004. Ảnh hưởng của phân bón, thức ăn và các yếu tố khác lên năng suất cá nuôi trong hệ thống canh tác lúa-cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1: 115-122

Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Thành Đương và Cao Quốc Nam, 2010. Phân tích yếu tố kinh tế-xã hội của mô hình lúa-cá trên nền đết lúa trong mùa lũ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 16a: 245-254.

Phạm Hải Bửu, Võ Thanh Dũng, Cao Quốc Nam, 2010. Các giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ trên lâm phần vùng ven biển Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 16a: 265-275.

Cao Quốc Nam, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Trần Dương Xuân Vĩnh, Huỳnh Cẩm Linh và Lê Thành Đương, 2005. Ảnh hưởng của đầu tư dinh dưỡng và thức ăn lên năng suất cá trong hệ thống canh tác lúa-cá, 2005. Tạp chí khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, 11-21.

Dương Ngọc Thành, Võ Văn Hà, Cao Quốc Nam, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Lâm, 2006. Tổng kết và phát triển mô hình sản xuất nông-thủy sản trong mùa nước nổi để tăng thu nhập cho người dân tại tỉnh An Giang. Đề tài cấp Tỉnh, Mã số 11.03.2004.6.

Cao Quốc Nam, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Nhật, Huỳnh Cẩm Linh và Đặng Kiều Nhân, 2006. Thử nghiệm mô hình nuôi cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan) và trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi trên bờ trong hệ thống lúa - cá-chăn nuôi kết hợp ở vùng ngập vừa của đồng bằng sông Cửu Long, Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005-31-86.

Lê Thành Đương, Cao Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Nhật, Huỳnh Cẩm Linh, Trần Dương Xuân Vĩnh, Trần Thị Pari, Nguyễn Thanh Bình, Võ Văn Hà,  2010. Tổng kết và thử nghiệm mô hình nuôi cá đăng quầng trên nền đất lúa trong mùa lũ ở ĐBSCL năm 2006 - 2007. Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL. Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-16-76, 61 trang.

Cao Quốc Nam, Mai Văn Nam, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Văn Nhiều Em, Võ Hồng Tú, Trần Nguyễn Hải Nam, 2017. Phát triển thị trường tiêu thụ cá thịt trong mô hình luân canh lúa – cá vùng đồng bằng sông cửu long. Đề tài cấp Bộ, mã số B2013-16-24, 188 trang.

Cao Quốc Nam và Nguyễn Văn Nhiều Em, Lê Đăng Khoa và Phạm Thị Tố Anh, 2016. Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi cá trong ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, số 47: 24–37.

Tiếng Anh

Rothuis, A.J., Nam, CQ., Richter, C.J.J. & Olleier, F., 1998. Pollyculture of Silver barb, Puntius gonionotus (Bleeker), Nile Tilapia, Orechromis niloticus (L), and Common carp, Cyprinus carpio (L) in Vietnamese ricefields : Fish production parameters. Aquaculture Research. 29: 661-668

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F., 2001.  Growth performance of Trichogaster pectoralis Regan in intensively  cultivated rice fields. Aquaculture Research. 32: 913-921.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F., 2002. Growth performance of Barbodes gonionotus (Bleeker) in intensively cultivated rice field. Aquaculture. 212: 171-182.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F., 2002. Growth performance and use of natural food by Oreochromis niloticus (L) in polyculture systems with Barbodes gonionotus (Bleeker) and Cyprinus carpio (L). in intensively cultivated rice fields. Aquaculture Research. 33: 969-978.

Nhan, D.K., Nam, C.Q., Duong, L.T., Verdegem, M.J.C., Bosma, R.H., Stoorvogel, J., 2005. Effects of pig manure on pond fish yields and nutrient accumulation in integrated aquaculture-agriculture in the Mekong Delta, Vietnam. Paper presented at WAS 2005, May 9-13, 2005, Bali, Indonesia (Abstract).

Bosma, R.H., Nam, C.Q., Udo, H., M.J. & Verreth, J.A.J., 2007. Assessing farmers' motives for livelihood diversification in the Mekong Delta: Household life cycle, Virtual farm size, and index of integration. In: van der Zijpp, A.J., Verreth, J.A.J., Tri, L.Q., van  Mensvoort, M..E.F., Bosma, R.H. and Beveridge, M.C.M. (Eds), Fish pond in farming systems. Wageningen Academic Publishers, ISBN: 978-90-8686-013-5, pp. 261-269.

Nam, C.Q., Nhan, D.K., Son, N.N. & Vromant, N., 2009. Rotational rice and fish farming as alternative to rice mono-culture system in the Mekong delta, Vietnam: Economic and environmental considerations. Poster presented at Asian Pacific Aquaculture 2009, 3rd - 6th November, 2009 in Kuala Lumpur, Malaysia.

Nam, C.Q., Vromant, N., Ollevier, F. & Duong, L.T. 2012. Factors affecting fish yield and profit in fish pen culture in flooded ricefields. Aquaculture International. 20:827-845

Nam, C.Q., Vromant, N., Ollevier, F. & Be, T.T. 2012. Investigation of the predation potential of different fish species on brown planthopper (Nilaparvata lugens (Stål)) in experimental rice-fish aquariums and tanks. Crop Protection. 38: 95-102.

VI. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

-          Hệ thống canh tác kết hợp: Trồng trọt - chăn nuôi - thủy sản

-          Hệ thống nông nghiệp

-          Sinh thái thủy sinh.

 

Số lượt truy cập

622913
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
326
2978
1369
622913

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn