Kính chuyển quý thầy cô và các em sinh viên thông báo từ Phòng QLKH về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do sinh viên thực hiện (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
- Thời gian nghiên cứu: Tối đa 06 tháng (từ tháng 04-09/2019)
- Kinh phí: Tối đa 15 triệu đồng/đề tài
- Lĩnh vực ưu tiên: vui lòng xem file đính kèm
Hồ sơ gồm: 02 bản in và 01 file
Thời hạn: Vui lòng gửi hồ sơ cho cô Kim(ntbkim@ctu.edu.vn) đến hết ngày 11/02/2019

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn