Ngày 27/12/2019, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học: “Cách mạng công nghiệp 4.0 với xây dựng hợp tác xã kiểu mới ở Đồng bằng sông Cửu Long: Những cơ hội và thách thức”. Tham gia Hội thảo có đại diện UBND huyện Phụng Hiệp, Liên minh Hợp tác xã TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Chi cục Phát triển Nông thôn của các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng với các chuyên gia về nông nghiệp, công nghệ thông tin và hợp tác xã.

Hội thảo nhằm tổng kết các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn có liên quan đến Cách mạng Công nghiệp 4.0 cùng với việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới ở Đồng bằng sông Cửu Long; trao đổi nội dung khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng hợp tác xã kiểu mới, thực thi cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, phát triển hợp tác xã nông nghiệp; giao lưu và tạo cầu nối giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác xã ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại Hội thảo, có 08 tham luận được trình bày xoay quanh hai chủ đề chính là: Hợp tác xã kiểu mới: Thực trạng và định hướng phát triển; Nông nghiệp công nghệ 4.0 với hợp tác xã.

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ, Khoa Phát triển Nông thôn trình bày tham luận

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 554, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn